Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Karin Persson Waller
Karin Persson Waller Statsveterinär, docent karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/Avslut

2013 - 2016

Djurslag

Nötkreatur

Moving Floor för mjölkkor - hur påverkas kornas komfort och hygien?

Syftet med projektet var att undersöka hur liggbås med Moving Floor (MF), dvs självrengörande matta och automatisk tillskott av strö, påverkar mjölkkors komfort och hygien. Hypotesen var att MF-konceptet inte påverkar liggbåsets komfort och leder till renare kor vilket är positivt för djurens välfärd eftersom det minskar risken för hudskador och juverinfektioner. Eftersom det av praktiska skäl inte var möjligt att genomföra merparten av projektet går det inte att bedöma hur liggbås med MF påverkar mjölkkors komfort och hygien. Resultaten av den experimentella delstudien tyder dock på att båsmattan blir mycket renare i ett MF-bås än i ett konventionellt bås vilket bör leda till renare kor vilket är positivt för djurens välfärd.
Sidan granskades senast : 2020-11-09