Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Jenny Frössling
Jenny Frössling Forskare, epidemiolog, docent jenny.frossling@sva.se 018-67 43 59

Huvudman

SVA

Finansiär

EJP

Start/avslut

2018 - 2021

NOVA - ett One Health EJP-projekt

Detta projekt, förkortat NOVA, ska arbeta med att utveckla nya metoder och verktyg för sjukdomsövervakning och därmed öka möjligheten att förebygga och bekämpa zoonotiska smittämnen.

Livsmedelsburna sjukdomar är mycket vanliga inom EU och utgör en allvarlig utmaning för samhället, både vad gäller folkhälsa och ekonomi. Ansatsen i One Health EJP är att föra samman den kompetens som finns i Europa för ett samordnat arbete med att utveckla förmågan att övervaka, förebygga och kontrollera sjukdomsutbrott.

NOVA-projektet är uppdelat i fem vetenskapliga arbetsområden, inriktade på att upptäcka signaler och analysera risker, men också på att utveckla matematiska modelleringsverktyg och övervakningskoncept för ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser och datakällor.

Arbetsområdena i sammanfattning:

 • Syndromövervakning:
  Utveckla verktyg och metoder som gör det möjligt att i tidigt skede identifiera ett utbrott eller risk för ett utbrott med hjälp automatiserad analys av data från befintliga övervakningskällor.
 • Riskbedömning baserad på geografiska data:
  Vidareutveckla användningen av geografiska data och spatial analys för smittspårning och bedömning av risk för smittspridning mellan livsmedelsproducerande djur, vilda djur, miljön och människor.
 • Datakällor med information om livsmedelsinköp:
  Utveckla metoder för att samla in och analysera stora datamängder från register över livsmedelsinköp med syfte att undersöka om det finns mönster i inköpen som kan bidra till kunskapen om livsmedelsburna sjukdomsutbrott.
 • Matematisk modellering och ekonomi:
  Utveckla avancerade modelleringsverktyg för att mäta olika övervakningssystems kapacitet och identifiera vilken övervakningsstrategi som är mest kostnadseffektiv.
 • Terminologi, datakällor och hinder:
  Ur ett One Health-perspektiv definiera gemensamma övervakningskoncept, beskriva möjligheterna att lokalisera och utnyttja tillgängliga datakällor och identifiera vilka hinder som kan finnas i olika länder eller inom olika sektorer när det gäller sjukdomsövervakning.

Vi räknar med att NOVA kommer att främja en samordnad europeisk tillämpning av moderna övervakningsprinciper. Vi förväntar oss också att de resultat som tas fram kommer att få direkta och kostnadsbesparande effekter på hur övervakning av zoonotiska smittämnen bedrivs inom EU. Ett nätverk med representanter från 19 medicinska och veterinärmedicinska institutioner i 10 europeiska länder deltar i NOVA.

Sidan granskades senast : 2022-01-02