Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Josefine Elving
Josefine Elving Forskare, PhD josefine.elving@sva.se 018-67 40 35

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/Avslut

2018 - 2018

Rådgivningsunderlag för sanering av mark vid epizootiutbrott

Projektet ska tillhandahålla kunskap som kan ligga till grund för val av marksaneringsmetod i samband med epizootiutbrott. I samband med utbrott är marksanering i många fall en del av bekämpningsarbetet för att säkerställa att smittämnen inte sprids via miljön. Samtidigt kan marksanering vara förknippat med stora kostnader vid hantering av utbrottet. Såväl metodens effektivitet mot det agens som ska hanteras som kostnaden förknippad med hanteringen måste tas i beaktande vid val av metod för marksanering. Genom framtagande av det föreslagna rådgivningsunderlaget kan ett gott smittskydd upprätthållas samtidigt som tillgängliga resurser används på bästa sätt. 

Sidan granskades senast : 2019-01-02