Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Karin Artursson
Karin Artursson VMD, forskare, adjungerad professor karin.artursson@sva.se 018-67 41 68

Huvudman

SVA

Finansiär

SVAs forskningsfond

Start/avslut

2013 - 2014

Risker vid kalvutfodring med mjölk från Staphylococcus aureus-infekterade kor

Studier visar på bättre tillväxt och kalvhälsa vid utfodring med helmjölk jämfört med mjölkersättning. För lantbrukaren medför det ett mervärde att kunna utfodra kalvarna med den s.k. överskottsmjölken dvs mjölk som av olika anledningar inte kan eller är önskvärt att den levereras till mejeriet. I besättningar med juverhälsoproblem orsakade av Staphylococcus aureus skulle förekomst av denna bakterie i överskottsmjölken kunna utgöra ett hot mot kalvhälsan.

Hypotes

Staphylococcus aureus (S. aureus) i mjölk som används till kalvutfodring kan producera enterotoxiner, vilket i sin tur kan påverka kalvarnas hälsa negativt.

Frågeställning

Kan enterotoxinproducerande S. aurues kolonisera tarmen hos kalvar som utfodras med mjölk innehållande S. aureus?

Sidan granskades senast : 2013-11-11