Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Fernanda Dorea
Fernanda Dorea Forskare, veterinär fernanda.dorea@sva.se 018-67 41 38

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/Avslut

2018 - 2021

Tidiga larm om sjukdomsutbrott och produktionsstörningar för snabbare åtgärd och minskade förluster i svenska grisföretag

Sjukdomsutbrott och produktionsstörningar är ofta smygande och så länge de förblir oupptäckta i en besättning kan det orsaka stora förluster. I det här projektet utvecklas metoder för att tidigarelägga upptäckten av trendbrott i en gårds produktion och djurhälsa. Syftet är att ta fram information som både kan hjälpa enskilda grisföretag att undvika förluster och stödja den gemensamma sjukdomsövervakningen. I studien jämförs olika metoder för att sätta upp en löpande och helt automatisk analys av data som redan registreras på gården (t.ex. uppgifter om kullstorlek/smågrisdödlighet eller foderförbrukning). Baserat på det skapas ett datadrivet gårdsanpassat larmsystem för bevakning av störningar i djurhälsa/produktion. Systemet kan även användas för att enkelt följa och få en aktuell bild av gårdens utveckling. Resultaten har potential att användas av alla grisföretag som registrerar liknande data och kan också vidareutvecklas för andra djurslag inom lantbruksnäringen.


Sidan granskades senast : 2021-01-04