Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Karin Persson Waller
Karin Persson Waller Statsveterinär, docent karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Växa Sverige

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2016 - 2019

Områden

Nötkreatur

Uppdatering och modernisering av kunskapsmaterial om mastit hos mjölkkor

Mastit (juverinflammation) är den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen bland Sveriges mjölkkor. Syftet med projektet var att uppdatera och modernisera befintligt kunskapsmaterial rörande mastit (juverinflammation) hos mjölkkor riktat till mjölkproducenter och deras personal, veterinärstudenter, veterinärer och andra rådgivare samt vid behov nyproducera sådant material. Det långsiktiga målet var att förbättra kunskapen om mastit hos de olika målgrupperna och därmed förbättra juverhälsan och ekonomin inom mjölkproduktionen. I projektet gjordes en inventering av behov av kunskapsmaterial och kommunikationskanaler för målgrupperna genom en webbenkät. Dessutom gjordes en inventering av befintligt kunskapsmaterial. Därefter vidtog arbete med att ta fram en ny webbplats kallad "Juverportalen.se" samt diverse nya textmaterial. På webbplatsen samlades sedan både befintligt och nyproducerat material i form av texter och/eller länkar till andra webbplatser. Webbplatsen lanserades i augusti 2019 och kan nås via följande adress: www.juverportalen.se. Information om webbplatsen sprids till målgrupperna genom alla kända kommunikationskanaler genom kampanjer under sensommar/höst/vinter 2019. 

Sidan granskades senast : 2020-11-09