Gå direkt till innehåll

Åkertistel

( Cirsium arvense (L.) Scop. )
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

 Åkertistel

Utseende

Åkertistel är en flerårig ört med jordstam som blir 40–130 cm hög. Stjälken är upprätt, något kantig, ullhårig och förgrenad. Bladen är oskaftade, kala eller varierat håriga, smalt elliptiska med avsmalnande bas, taggiga och tjocka med tydlig mittnerv. Bladkanten är parflikig eller ibland helbräddad.  Blomman är en 1,5–2,5 cm bred korgblomställning som består av många diskblommor vars bas är ett fransigt fjäll. Blomkorgen omges av holkfjäll. Blomkronan är ljust purpurröd till violett och 13–18 mm lång. Fodret är ombildat till en fjäderpensel. Blomkorgarna sitter ensamma eller i glesa knippen. Åkertistel blommar från juli till september. Frukten är en gulbrun, slät, platt, 3–4 mm lång nöt med en 2–3 cm lång fjäderpensel i spetsen.

Förekomst

Åkertistel är vanlig i nästan hela Sverige, men är mindre vanlig i nordligaste Norrland och i fjälltrakterna. Den växer på åkrar, gräsmark, betesmarker, ängar, vägrenar, gårdsmiljöer, banvallar, skräpmarker (ruderatmarker) och sandiga havsstränder.

Orsak till att växten är oönskad

Åkertistel äts gärna av flertalet djur i ungt och spätt utvecklingsstadium.  Det förekommer även att tistelknoppar från mer utvecklade plantor äts. Åkertistel förbrukar stora mängder näring och vatten och undertrycker de önskade betes- och vallväxterna.

Sidan granskades senast : 2021-06-11