Gå direkt till innehåll

Ängssyra

( Rumex acetosa L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Ängssyra innehåller oxalsyra och ibland höga halter nitrat. Det är vanligast med förgiftning på får.

 Ängssyra

Utseende

Ängssyra är en flerårig ört som kan bli upp till 80 cm hög. Stjälken är kal och grenig från blomställningen där oansenliga blommor bildar en rödaktig klase med enkla grenar. Bladen är ganska breda, pillika, och omkring två till tre gånger så långa som de är breda. Ängssyra blommar från maj till juli.

Förekomst

Ängssyra förekommer allmänt i hela Sverige. Växten trivs särskilt på lätta jordar och förekommer på ängar, betesmarker, äldre vallar, åkerkanter, vägkanter, banvallar, skräpmarker (ruderatmarker) och i gårdsmiljöer.

Påverkan på djur

Akut oxalatförgiftning kan leda till hypokalcemi med bland annat hjärtpåverkan, blodtrycksfall, skakningar, oförmåga att resa sig, muskelsammandragningar och onormal andning. Oxalatkristallbildning kan ge irritation i magtarmkanalen med kräkningar, brist på aptit, förstoppning, diarré (eventuellt blodig), och kolik. Kroniska fall kan bland annat leda till skador i njurtubuli med blod i urinen (hematuri), vid allvarliga skador med njursvikt som följd. Njursvikt kan ge upphävd urinutsöndring (anuri) och urinförgiftning (uremi). Vid utdraget förlopp kan djuret drabbas av anemi och utmärgling. Dödsfall kan förekomma, både akut och vid kroniska fall till följd av urinförgiftning (uremi).

Förgiftningsfall är vanligast hos får, men har även förekommit hos häst och nötkreatur.

Ängssyra är en växt som under vissa väderförhållanden kan ackumulera större mängder nitrat. 

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

 

Vad är giftigt?

Hela växten med stammar och blad, men särskilt roten. Ängssyra innehåller oxalsyra framför allt under blomningstiden. Bladen har en syrlig smak.

Bete Skadligt
Ensilage Okänt
Skadligt
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Ängssyra innehåller oxalater och tanniner. För att vara potentiellt farliga måste torrsubstansen (TS) innehålla minst tio procent oxalsyra. Vid tillräckligt hög dos kan oxalaterna absorberas till blodet, och där binda till fria kalciumjoner vilket leder till kalciumbrist (hypokalcemi). Oxalsyra orsakar akuta hjärtarytmier, ofrivilliga muskelkontraktioner (muskelfascikulationer) och neurologiska symtom. Kalciumoxalatkristallerna kan sedan sätta sig i njurar, våmvägg, nervvävnad och annan vävnad med symtom från respektive organ. Exempelvis kan kristallformationer uppstå i njurtubuli vilket leder till akut tubulär nekros och njursvikt. Kristallbildning i kärlväggarna i centrala nervsystemet (CNS) kan leda till inflammation i hjärnvävnaden.

Tanniner och deras nedbrytningsprodukter kan orsaka skador på mag-tarmkanalen, lever och njurar.

Ängssyran kan även under vissa förhållanden ackumulera nitrater till toxiska nivåer som kan leda till förgiftning.

De organ som påverkas vid förgiftning är slemhinnan i magtarmkanalen, hjärtat, centrala nervsystemet, (CNS), njurarna och muskulaturen.

Sidan granskades senast : 2023-12-13