Gå direkt till innehåll

Ek

( Quercus spp. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid. Giftighet varierar mellan djurslag
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid. Giftighet varierar mellan djurslag

Ek orsakar förgiftningsfall på våren när lövverk slår ut samt på hösten när djur äter stora mängder ekollon. Vanligast är förgiftningar på nötkreatur, men även får och häst drabbas. Ek ger skador på mag-tarmkanalen, njurarna och levern som kan leda till dödsfall. Vissa individer kan få smak för ek. 

 Ek

Utseende 

Ek är ett högväxt lövträd som kan bli 10–20 meter högt. Träden har vid krona och grov stam med grov och skrovlig bark. Bladen är läderartade omvänt äggrunda, grunt parflikade och 10–15 cm långa. Frukten, ekollonet, är en nöt. 

Symtom 

Det kan dröja flera dagar från att djur har ätit ek till symtomdebut. Djuren blir då slöa, slutar äta och dricka, får förstoppning och mörk, blodig (tjärlik) diarré. Svag puls, svaghet, svullnad (ödem) och avmagring förekommer. Kan orsaka dödsfall. 

Så påverkas djuren av ek 

Vad är giftigt? 

Ekens bark, knoppar, löv och ekollon är giftiga. Ek är särskilt giftig på våren när löv och blomknoppar slår ut. Mogna löv och ekollon är mindre giftiga än omogna. 

Bete Skadligt
Ensilage Okänt
Skadligt
Fryst bete Okänt

Förekomst 

Ek växer i lundartade skogar och barrskogar i södra delen av Sverige. Dess naturliga nordgräns går ungefär vid Dalälven.  

Giftinformation 

Ek innehåller tanniner som är polyfenoler. Efter förtäring binder tanninerna till proteiner i fodret, tarmslemhinnan och matsmältningsenzymer vilket försämrar matsmältning och absorption av näringsämnen. De försvårar också absorptionen av järn från tarmen, vilket kan leda till järnbrist. 

När tanniner reagerar med proteiner i mag-tarmkanalen bildas nedbrytningsprodukter som pyrogallol. Dessa nedbrytningsprodukter kan orsaka skador på mag-tarmkanalen, njurarna samt levern eftersom de absorberas lätt. Pyrogallol orsakar även att röda blodkroppar spricker (hemolys) vilket kan leda till blodbrist (anemi) och blod i urinen (hematuri).

Garvsyra är en av tanninerna i ek. Den verkar sammandragande på vävnader samt koagulerar blod och protein vilket orsakar blödande mag-tarminflammation (hemorrhagisk gastroenterit) och skadar njurtubuli. 

Sidan granskades senast : 2021-03-01