Gå direkt till innehåll
Örnbräkens delar.

Örnbräken

( Pteridium aquilinum (L.) Kuhn )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

Örnbräken innehåller enzymet tiaminas som orsakar tiaminbrist hos framför allt enkelmagade djur. Växten innehåller även cancerframkallande ämnen. Vissa djur som förgiftats kan utveckla ett beroende av örnbräken.

Målning av örnbräken. Örnbräkens delar.

Utseende

Örnbräken är en av våra största ormbunkar som blir mellan 40 och 150 cm hög. Den har en lång underjordisk grenig jordstam som är klädd med hårlika fjäll. Bladskivan är stor, triangulär och horisontell. Örnbräken är mycket frostkänslig och gulnar redan vid den första nattfrosten.

Förekomst

Örnbräken är mycket vanlig och förekommer i nästan hela landet, utom allra längst i norr. Den växer i torra eller friska, magra och näringsrika skogar, både i lövskog och barrskog. Den förekommer också på hyggen, i vägkanter, banvallar, igenväxande hagar och på annan kulturpåverkad mark.

Påverkan på djur

Drabbade djur kan uppvisa feber, bleka slemhinnor samt interna och/eller externa blödningar. Förgiftningar finns beskrivna för nötkreatur, får, hästar, grisar, kaniner, marsvin, råttor och möss.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Hela växten. Innehållet av aktiva ämnen är högst när växten är ung. Enzymet tiaminas finns framför allt i rotstocken. Rotsystemet (rhizomerna) har den högsta aktiviteten av tiaminas som är högst på sensommaren och tidig höst. Även de unga upprullade löven innehåller tiaminas. Unga skott innehåller höga halter av den cyanogena glykosiden prunasin. Även koncentrationerna av ptaquilosid är högst i unga, växande delar som toppen på bladen och de omogna ormbunksbladen.

Bete Mycket giftig
Ensilage Okänt
Mycket giftig
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Örnbräken innehåller tiaminas som kan orsaka tiaminbrist samt små mängder cyanogena glykosider. Prunasin är den huvudsakliga cyanogena komponenten, vilken kan orsaka plötslig död genom hydrocyansyraförgiftning.

Den huvudsakliga carcinogenen i örnbräken är ptaquilosid, en norsesquiterpenglukosid som kan orsaka bland annat blödningar (hemorragisk sjukdom) och tumörer. Ptaquilosid utsöndras i mjölken. Örnbräken innehåller också termostabila föreningar som koffeinsyra, astragalin, isoquercetin och 5-O-caffeoylshikimisyra.

Målorgan är magtarmkanalen, urinblåsan, näthinnan (retina), perifera och centrala nervsystemet samt benmärgen.

Sidan granskades senast : 2023-12-28