Gå direkt till innehåll
Örnbräkens delar.

Örnbräken

( Pteridium aquilinum (L.) Kuhn )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

Örnbräken innehåller cancerframkallande ämnen samt enzymet tiaminas som orsakar tiaminbrist hos framför allt enkelmagade djur. Vissa djur som förgiftats kan utveckla ett beroende av örnbräken. Förgiftning är ovanligt i Sverige, och inträffar oftast när det är ont om bete, som exempelvis i samband med torka, eller vid utfodring med hö som innehåller örnbräken.

Målning av örnbräken. Örnbräkens delar.

Utseende

Örnbräken är en av våra största ormbunkar som blir mellan 40 och 150 cm hög. Den har en lång underjordisk grenig jordstam som är klädd med hårlika fjäll. Bladskivan är stor, triangulär och horisontell. Örnbräken är mycket frostkänslig och gulnar redan vid den första nattfrosten.

Symtom

Feber, bleka slemhinnor samt interna och/eller externa blödningar. Förgiftningar finns beskrivna för nötkreatur, får, hästar, grisar, kaniner, marsvin, råttor och möss.

Så påverkas djuren av örnbräken

 

Vad är giftigt?

Hela växten. Innehållet av aktiva ämnen är högst när växten är ung. Enzymet tiaminas finns framför allt i rotstocken där rotsystemet (rhizomerna) har den högsta aktiviteten av tiaminas och den är högst på sensommaren och tidig höst. Även de unga upprullade löven innehåller tiaminas. Unga skott innehåller höga halter av den cyanogena glykosiden prunasin. Även koncentrationerna av ptaquilosid är högst i unga, växande delar som toppen på bladen och de omogna ormbunksbladen.

 

Bete Mycket giftig
Ensilage Okänt
Mycket giftig
Fryst bete Okänt

Förekomst

Örnbräken är mycket vanlig och förekommer i nästan hela landet, utom allra längst i norr. Den växer i torra eller friska, magra och näringsrika skogar, både i lövskog och barrskog. Den förekommer också på hyggen, i vägkanter, banvallar, igenväxande hagar och på annan kulturpåverkad mark.

Giftinformation

Örnbräken innehåller tiaminas som kan orsaka tiaminbrist samt små mängder cyanogena glykosider. Den huvudsakliga cyanogena komponenten är prunasin som kan orsaka plötslig död genom hydrocyansyraförgiftning.

Ptaquilosid är en norsesquiterpenglukosid; det är den huvudsakliga carcinogenen i örnbräken och orsakar bland annat haemorrhagisk sjukdom och tumörer. Ptaquilosid utsöndras i mjölken. Örnbräken Innehåller också termostabila föreningar som koffeinsyra, astragalin, isoquercetin och 5-O-caffeoylshikimisyra.

Målorgan är magtarmkanalen, urinblåsan, näthinnan (retina), perifera och centrala nervsystemet samt benmärgen.

Sidan granskades senast : 2021-03-01