Gå direkt till innehåll

Renfana

( Tanacetum vulgare L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Renfana har en stark lukt och innehåller en bitter eterisk olja som kan vara lokalt irriterande och ge neurotoxiska symtom.

 Renfana

Utseende

Renfana är en flerårig ört som kan bli 30–150 cm hög. Stjälkarna är upprätta, rödaktiga och kan bli nästan vedartade nedtill. Bladen är mörkgröna, oskaftade med flikar som är vasst sågade, spetsiga och smalt elliptiska. Blomman är en gul, omkring en centimeter bred korgblomställning uppbyggd av talrika diskblommor som blommar från juli till september. Frukten är en nöt med många åsar. Utseendet är mycket speciellt med de gula knappformade blomkorgarna och de flikiga bladen.

Förekomst

Renfana är vanlig i hela landet utom i fjälltrakterna. Den växer på öppna marker, i vägkanter, runt gårdar, ofta nära bebyggelse, på hällar och på havsstränder.

Påverkan på djur

 

Renfana innehåller flera substanser med mer eller mindre kända toxiska effekter. Den ger bland annat lokala skador i hud och slemhinnor samt är neurotoxisk, vilket kan orsaka hudinflammation, kontakteksem, kräkning, mag-tarminflammation (gastroenterit), blödande tarminflammation (enterit), kramper, rodnad, snabb andning eller ökad andningsamplitud (djupare långsammare andning), blodtrycksfall, oregelbunden hjärtrytm (arytmi), långsam hjärtrytm (bradykardi), epileptiska kramper, och medvetslöshet.  Dödsfall kan inträffa till följd av cirkulatoriskt eller respiratoriskt stillestånd. Även skador på lever och njurar har observerats.

Renfana i fodret ger obehaglig lukt och smak åt mjölk och mjölkprodukter.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Hela renfanan är giftig

Bete Skadligt
Ensilage Okänt
Okänt
Fryst bete Okänt

Giftinformation

I renfana finns eteriska oljor som innehåller monoterpenketonen tujon. Den förekommer i två former, alfa-tujon och beta-tujon. Båda formerna är nervgift som även återfinns i exempelvis malört., Det genomsnittliga innehållet av tujoner är omkring 50 procent i olja från renfana. Andra giftiga ämnen i renfana är camphor, borneol, tujyalkohol, sesquiterpenlaktoner, flavonoider, glykosider, resin, tannin och bitterämnet tanacetin, Ämnena är lokalt irriterande och har en neurotoxisk effekt. Stora mängder tanniner kan även ge skador på njurar och lever samt  göra så att röda blodkroppar spricker (hemolys).

Sidan granskades senast : 2021-06-14