Gå direkt till innehåll

Röllika

( Achillea millefolium L. )
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

 Röllika

Röllika kallas även rölleka eller karibacka.

Utseende

Röllika är en flerårig hårig ört med krypande jordstam som blir 20–70 cm hög. Stjälkarna är upprätta. Bladen är oskaftade, två eller tre gånger parflikiga och glest långhåriga. Alla flikar är spetsiga och lika stora och står ut åt olika håll. Bladen sitter strödda på stjälken. Blomman består av omkring 20 diskblommor och omkring fem strålblommor som skyddas av holkfjäll. Kronan är vit eller ibland rosa–purpurröd, tunglik, nästan rund med en svagt tvåtandad spets och har fem flikar. Blomkorgarna är omkring fem milimeter breda och sitter i toppställda, kvastlika samlingar. Röllika blommar från juli till september. Frukten är en nöt som är slät och har smala, tjocka vingar.

Förekomst

Röllika är mycket vanlig i hela Sverige. Den växer på torra, öppna och solbelysta marker som åkrar, vallar, ängar, betesmarker, vägrenar, banvallar, gårdar, trädgårdar, gräsmattor och skräpmarker (ruderatmarker).

Orsak till att växten är oönskad

Den har en karaktäristisk lukt som framträder då man bryter av stjälk eller blad. Röllika kan angripas av mjöldagg och då ge upphov till hälsostörningar hos djur. Växten kan framkalla hudinflammation. Betesdjur, och särskilt får, äter den gärna i ungt utvecklingsstadium. Röllika bildar täta bestånd som lätt kväver de önskade växterna i vallar och på betesmarker.

Sidan granskades senast : 2021-06-02