Gå direkt till innehåll

Skogsbingel

( Mercurialis perennis L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

 Skogsbingel

Generell information

Växten är giftig, sannolikt på grund av dess innehåll av saponiner, metylaminer och eteriska oljor. Förgiftning har konstaterats hos hästar, kor, får, getter, kaniner med flera djurslag. Växtens giftighet avtar vid torkning men försvinner ej. Djur ratar vanligen växten både i färskt och torkat tillstånd. 

Förgiftningssymtom

Ökad salivering och andning, (illamående), magsmärtor, förstoppning följd av ofta blodig och vattnig diarré, blod i urinen, mag- och tarmkatarr, anorexi, leverskador, hemolys, njurinflammation, feber, bindhinnekatarr, bedövning, nervpåverkan och förlamning, darrningar, kastning. Vid förtäring av större mängder även dödsfall.

Sidan granskades senast : 2022-10-07