Gå direkt till innehåll

Skogsbingel

( Mercurialis perennis L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Skogsbingel har en laxerande effekt och kan orsaka akuta symtom från magtarmkanalen. Även njurar och nervsystem kan påverkas.

 Skogsbingel

Utseende

Skogsbingel är en flerårig ört som blir upp till 40 cm hög. Stjälken är upprätt och utan förgreningar. Bladen är mörkgröna med en oval form och har ganska långa skaft. Blomman är liten, 2-3 mm, och gulgrön. Han och honblommor sitter på olika plantor. Skogsbingel blommar i april-maj. Frukten är en kapsel med två rum. Den saknar mjölksaft vilket skiljer den från övriga törelväxter.

Förekomst

Skogsbingel förekommer i södra och mellersta Sverige upp till Mälardalen. Den växer på fuktig och näringsrik mark, helst i lövskog.

Påverkan på djur

Drabbade djur kan initialt uppvisa akuta symtom från magtarmkanalen med en laxerande effekt och magtarminflammation, irriterade slemhinnor, salivutsöndring, förlust av aptit och vattnig diarré som kan bli allvarlig och ibland föregås av förstoppning. Nervförlamning gör så att påverkade djur blir svaga och slöa, gulsot på membran och ögon är tecken på leverskada, följd av rosa eller uppenbart blodfärgad urin som är ett karaktäristiskt tecken. Urinering är ofta smärtsam. Nackspärr (tortikollis) och ”krokig nacke” kan förekomma och i fatala fall kan koma föregå döden.

Typiska obduktionsfynd är subkutant ödem, magtarminflammation, blödningar på lever, njurar och hjärta, förstorad lever, nedbrytning och mörkfärgning av njurar.

I litteraturen finns förgiftningsfall beskrivna hos nötkreatur, hästar, kaniner, får, getter och grisar.

Djur kan få smak för skogsbingel.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Hela växten. Stjälkar, frön och rötter.

Bete Skadligt
Ensilage Okänt
Skadligt
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Skogsbingel innehåller piperidinalkaloiden hermidin, den flyktiga oljan mercurialin (metylamin), trimetylamin, saponiner, fenoliska föreningar och eteriska oljor. Hermidin oxideras i samband med att delar av växten rycks av eller blir skadade och det produceras en blå färg som heter cyanohermidin.

Flyktiga oljor kan orsaka irriterad hud och blåsbildningar, men kan även påverka njurar och nervsystem. Effekten av mercurialin gör så att röda blodkroppar spricker (hemolys), orsakar leverskador och nervförlamning. Symtom kan vara blödande inflammation i magtarmkanalen och njurar, trötthet, milda muskelspasmer, magtarminflammation, förstoppning följt av blodig diarré, blod i urinen (hematuri) eller höga koncentrationer av blod i urinen (hemoglobinuri), feber och koma som leder till döden.

Saponinerna har en laxerande och urindrivande effekt.

Prognosen är gynnsam så länge det inte finns några tecken på cerebral depression och nackspärr (tortikollis).

Sidan granskades senast : 2023-06-21