Gå direkt till innehåll

Vill du veta om dina får eller getter bär på lentivirus MV/CAE?

Välkommen att anmäla dig till vårt projekt Lentifri gård. Vi söker dig som har får eller getter och som INTE är med i CAE-/MV-programmet. Du vill dessutom göra en insats för forskningen och minska smitta bland våra svenska får och getter.

Vad innebär anmälan för dig?

Logotyp för projektet lentifri gård.
Projektet om lentivirus hos får och getter söker deltagare.

Nästa år kommer vi att ta blodprover hos svenska får och getter för att få en uppfattning om hur vanligt det är med antikroppar mot lentivirus. Proverna kommer att tas av veterinär och du kommer att få reda på provsvaret. I besättningar där vi hittar antikroppar mot lentivirus erbjuder vi uppföljande provtagning, i första hand mjölkprover.

Observera att provtagningen är helt kostnadsfri för dig som djurägare. Självklart hanteras resultaten anonymt. CAE och MV är anmälningspliktiga sjukdomar, men eventuellt positiva provsvar föranleder inga tvingande åtgärder utan allt bygger på frivillighet.

En flock unggetter av svensk lantras står i en inhägnad.
Små idisslares lentivirus (SRLV) orsakar ekonomiska förluster och djurlidande hos får och getter. Foto: Ylva Persson/SVA

Vad är lentivirus?

Lentivirus ger upphov till de kroniska och i slutändan dödliga sjukdomarna maedi-visna (MV) hos får och kaprin artrit encefalit (CAE) hos get. Det finns ett kontrollprogram men långt ifrån alla besättningar är anslutna.

 

Vad går projektet ut på?

Får i inhägnad.
Lentivirus hos små idisslare kallas en långsam får- och getdräpare. Foto: Ylva Persson/SVA

I projektet Lentifri gård vill vi ta reda på mer om förekomsten av lentivirus hos svenska får och getter samt även utveckla bättre och enklare provtagning, till exempel genom att ta mjölkprover.

 

 

Anmälan

Här anmäler du dig (OBS! Ej bindande)

Gatuadress
Postnummer
Postort
Antal djur > 1 år.

Vad händer sedan?

Vi kontaktar dig efter årsskiftet med mer information.

Hör av dig till Ylva Persson om du har frågor: ylva.persson@sva.se 018-67 40 00

Sidan granskades senast : 2022-12-08