Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Emma Hurri
Emma Hurri Bitr. statsveterinär och doktorand emma.hurri@sva.se 018-67 42 67

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

Växa Sverige

Finansiär

Formas

Start/avslut

2019 - 2025

Områden

Nötkreatur

Mycoplasma bovis - besättningsdiagnostik och epidemiologisk kunskap för att förebygga infektioner hos svenska nötkreatur

Mycoplasma bovis är en bakterie av ökande betydelse i många länder. Den kan orsaka svåra infektioner hos nötkreatur, bland annat i juver, lungor, leder och inneröra. Infektionerna är ofta kroniska och svårbehandlade och påverkar djurvälfärden. Användningen av antibiotika kan öka dramatiskt i drabbade besättningar och leda till ökat selektionstryck för antibiotikaresistens hos flera typer av bakterier. Förekomsten av M bovis-infektioner i svenska nötkreatursbesättningar är fortfarande lägre än i många andra europeiska länder, men rapporter från veterinärer tyder på att den ökar. Syftet med projektet är att ta fram mer kunskap om epidemiologi och effektiva diagnostiska metoder som kan bidra till att förhindra smittspridning till M bovis-fria besättningar.

I projektet vill vi undersöka förekomsten av M bovis-infektion och hur den förändras regionalt över tid. Diagnostiska metoder och lämplig provtagning för att skilja infekterade från fria besättningar kommer att utvärderas. Hur länge djur är infekterade respektive har mätbara antikroppar mot M bovis kommer att undersökas, jämte effekter på djurhälsa och vilka skötselfaktorer som kan kopplas till ökad risk för infektion. M bovis-isolat kommer att helgenomsekvenseras för att undersöka smittvägar mellan besättningar och regioner. Tidigare beskrivna mutationer kopplade till antibiotikaresistens kommer även att undersökas. Förbättrad diagnostik kan bidra till att öka lantbrukares och rådgivares medvetenhet om betydelsen av biosäkerhet.

Senast uppdaterad : 2022-01-17