Gå direkt till innehåll

Anmälningspliktig resistens

Veterinärer samt personer inom obduktions- och laboratorieverksamhet är enligt Jordbruksverkets regelverk skyldiga att anmäla vissa sjukdomar och smittämnen. Nedan listar vi resistens som är anmälningspliktig hos djur. 

Anmälningsplikten omfattar:

  • karbapenemasbildande Enterobacteriaceae (ESBLCARBA)
  • meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP),
  • övriga koagulaspositiva stafylokocker

Vid fynd av anmälningspliktig resistens hos djur är ska detta anmälas till aktuell länsstyrelse och Jordbruksverket (SJVFS 2021:10, "K12").

Indexfall ska verifieras

Misstänkta isolat från indexfall av de nämnda anmälningspliktiga resistenstyperna ska enligt regelverket verifieras med molekylärbiologiska metoder. Det görs kostnadsfritt av SVA om isolat skickas till Avdelningen för mikrobiologi och åtföljs av speciell remiss (pdf). Mer information om kriterier för indexfall, diagnos etcetera, hänvisas till författningen SJVFS 2021:10, "K12" samt verifiering anmälningspliktig resistens ESBL.

Anmälningspliktig resistens enligt smittskyddslagen

För människor omfattar smittskyddslagen infektion med eller bärarskap av fyra olika bakterier på grund av att de är resistenta mot vissa antibiotika. Förutom MRSA, VRE och ESBL-producerande Enterobacteriaceae gäller anmälningsplikt även för pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) för mer information se Folkhälsomyndighetens webbplats.

Resistenstyp Anmälningsplikt djur Anmälningsplikt människa
ESBL-producerande Enterobacteriaceae   x
ESBLCARBA x x*
MRSA x x
MRSP x  
Andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker x  
PNSP   x*
VRE   x*

* Även smittspårningsplikt