Gå direkt till innehåll

VRE

Vankomycinresistenta enterokocker (VRE) är en viktig orsak till sjukhusrelaterade infektioner, både i Sverige och utomlands. Att VRE förekommer bland lantbrukets djur beror på tidigare användning av det vankomycinlika tillväxtbefrämjande antibiotikumet avoparcin och på spridning mellan djurbesättningar.

I Sverige upphörde användningen av avoparcin redan innan all användning av tillväxtbefrämjande antibiotika stoppades 1986. I övriga Europa har avoparcin inte använts sedan 1997. Det finns idag inga fall av VRE hos människa i Sverige som har kunnat kopplas till svenska djur.

I övervakningsprogrammet Svarm har VRE inte isolerats från grisar eller nötkreatur men däremot från slaktkycklingar. I Svarm användes under vissa år en särskilt känslig metod (selektiv odling) för att påvisa VRE. Med denna metod isolerades VRE i tarminnehåll från 1 procent av undersökta kycklingar år 2000. Därefter ökade andelen kycklingar koloniserade med VRE och som mest (år 2005) påvisades sådana bakterier hos 41 procent av de undersökta kycklingarna. Andelen har därefter minskat och vid den senaste undersökningen (2015) isolerades VRE från 11 procent av kycklingarna.

Andelen kycklingar med VRE i tarmen kan synas hög när selektiv odlingsmetod används. Uppgifterna kan inte direkt jämföras med resultat från andra länders officiella övervakningsprogram eftersom selektiv odling för VRE inte används i dessa. I undersökningar utanför de officiella programmen har sådana metoder däremot använts även i andra länder. Till exempel påvisades i början av 2000-talet VRE hos majoriteten, 70-96 procent, av anläggningarna för uppfödning av slaktkyckling i Norge och Danmark. Men sedan dessa har förekomsten av VRE minskat även i dessa länder.

Vanliga frågor och svar om VRE

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vankomycinresistena enterokocker (VRE) hos djur.