Gå direkt till innehåll

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens

Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och SVA har i samarbete med 22 andra statliga myndigheter och organisationer tagit fram en broschyr om det svenska arbetet mot antibiotikaresistens. Broschyren är på engelska och har ett One Health perspektiv (människor, djur och miljö).

Målgrupp för broschyren är policypersoner, tjänstemän och beslutsfattare i andra länder, som inte nödvändigtvis har antibiotika som expertområde men ändå känner till problemet övergripande.

Nyckelfaktorer för framgång, gemensamma för de berörda sektorerna är:

  • Långsiktigt arbete med politiskt och regelstöd
  • Konsensus och samarbete inom och mellan sektorer, lokalt, regionalt och nationellt
  • Förebyggande av sjukdom – friska människor och djur behöver inte antibiotika
  • Transparenta och pålitliga data för handling och uppföljning
  • Aktivt deltagande i internationella initiativ

Läs broschyren

Senast uppdaterad : 2020-02-14