Gå direkt till innehåll

Övervakning

Strategiskt arbete i frågor som rör antibiotika kräver kunskap om resistensläget och omfattningen av användning av antibiotika. Därför övervakas resistensläget och förbrukningen kontinuerligt sedan år 2000 i SVA:s program Svensk veterinär antibiotika resistens monitorering – Svarm.

Resultaten presenteras i en årlig rapport tillsammans med motsvarande information från humanmedicinen sammanställd av Folkhälsomyndigheten. I rapporten görs även jämförelser mellan data från human- och veterinärmedicin. Den gemensamma rapporten heter Swedres-Svarm.

Den kunskap man får genom att kontinuerligt övervaka förbrukningen av antibiotika till djur samt förekomst av antibiotikaresistens bland bakterier från djur och livsmedel används på många olika sätt. Analys av olika trender kan leda till att insatser görs för att förbättra läget, men kan också tjäna som utvärdering av tidigare gjorda insatser. Övervakningen ger också underlag för riktlinjer för antibiotikabehandling. Vidare kan resultaten ligga till grund för olika riskvärderingar, både vad det gäller djurhälsa och folkhälsa.

Övervakningsprogram liknande Svarm finns i flera andra länder, både i Europa och andra delar av världen. Det görs också olika sammanställningar och jämförelser inom exempelvis EU och internationellt. Bland annat sammanställer Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, tillsammans med Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, årligen data gällande antibiotikaresistens i en rapport. Liknade sammanställning gällande försäljningen av antibiotika för livsmedelsproducerande djur i Europa görs genom nätverket European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) och rapporteras av Europeiska läkemedelsverket, EMA. Data gällande försäljning av antibiotika internationellt sammanställs av Världsorganisationen för djurhälsa (OIE).

Dessutom jämförs och analyseras data gällande förbrukning och resistens inom både human- och veterinärmedicin i EU/EEA i en gemensam rapport från ECDC, EFSA och EMA (JIACRA).

Sidan granskades senast : 2024-03-26