Gå direkt till innehåll

Övervakning av antibiotika och resistens

Överväganden i frågor som rör antibiotika kräver kunskap om resistensläget och omfattningen av användning av antibiotika.

Övervakningen ger möjlighet att upptäcka trender i resistensläget och/eller förbrukning som kräver förändringar av riktlinjer för antibiotikaanvändning. Den ger också underlag för rekommendationer om vilka antibiotika som är lämpliga att använda för behandling.

I veterinärmedicinen övervakas resistensläget och förbrukningen sedan år 2000 i SVA:s program Svensk veterinär antibiotika resistens monitorering - Svarm. I programmet undersöks känsligheten för antibiotika hos tre bakteriekategorier:

  • Zoonotiska bakterier (Salmonella och Campylobacter)
  • Indikatorbakterier (Escherichia coli och Enterococcus spp. från friska djur)
  • Bakterier som framkallar sjukdom hos djur

Svarm kompletteras av programmet SvarmPat som specifikt arbetar med undersökningar av resistens hos bakterier som framkallar sjukdom hos lantbrukets djur. Statistiken över förbrukningen av antibiotika till djur i Sverige sammanställs i samarbete med Jordbruksverket.

Resultaten av Svarm presenteras i en årlig rapport tillsammans med motsvarande information från humanmedicinen sammanställd av Folkhälsomyndigheten. Den gemensamma rapporten heter Swedres-Svarm.

Övervakningsprogram liknande Svarm finns i flera andra länder. Medlemsländerna inom EU rapporterar också till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, som tillsammans med Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, årligen sammanställer resultaten i en rapport. Liknade sammanställning gällande försäljningen av antibiotika för livsmedelsproducerande djur görs genom nätverket European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) och rapporteras av Europeiska läkemedelsverket, EMA.

Övervakningsrapporter

Swedres-Svarm-rapporter