Gå direkt till innehåll

Faktablad om antibiotika och djur

SVA har tagit fram ett antal faktablad om användning av antibiotika till djur samt förekomst av antibiotikaresistenta bakterier hos djur.

Syftet med faktabladen är att ge översiktlig information om hur antibiotika används och hur vanligt eller ovanligt det är med resistens hos olika typer av bakterier.

Faktabladen baseras till stora delar på programmet Svarm, Svensk veterinär antibiotikaresistensmonitorering men innehåller även uppgifter från olika sammanställningar på EU-nivå.

Faktablad

Antibiotika och djur inom EU 
Antibiotikaresistens – metodik och klasser
Antibiotikaresistens – begrepp
Antibiotikaresistensövervakning
Sidan granskades senast : 2023-06-27