Gå direkt till innehåll

Laboratorienätverket SKRUV

Arbetet mot antibiotikaresistens sker inom många olika discipliner och nivåer i samhället. Det svenska veterinärmedicinska laboratorienätverket SKRUV är ett exempel.

Antibiotikaresistens är ett växande problem i världen och ämnet prioriteras av den svenska regeringen och internationella organ som FN och WHO. Det finns också med i de globala målen för Agenda 2030 och i Sverige driver många myndigheter projekt för att motverka antibiotikaresistens. Bland annat finns ett laboratorienätverk, SKRUV (Samarbete, Kvalitet, Resistens, Utbyte, Veterinärmedicinska laboratorier) för veterinärmedicinska laboratorier som odlar och resistensbestämmer bakterier från sport- och sällskapsdjur. Bildandet av nätverket var en del av ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och SVA. Projektet finansierades med beredskapsmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) mellan 2016 och 2018. Efter att MSB-projektet avslutades övergick nätverket i förvaltningsfas. Det drivs nu av deltagarna tillsammans och SVA fungerar som koordinator. De som deltar i nätverket ges förutsättningar att utveckla laboratoriets kompetens och analyskvalitet. Främst vänder sig nätverket till biomedicinska analytiker (BMA), men intresserade veterinärer är varmt välkomna att delta tillsammans med BMA. Hög och bred kompetens samt analyskvalitet är av värde för enskilda djur och djurägare, men även för samhället i stort. Veterinärer får ett bättre underlag i det dagliga arbetet, djuren erbjuds en säkrare behandling och myndigheterna får ett bredare underlag för upptäckt och övervakning av antibiotikaresistens och zoonoser. Med tanke på problemet med antibiotikaresistens och zoonoser i världen gynnas alla av detta.

Vi välkomnar laboratorier som odlar och resistensbestämmer bakterier från sport- och sällskapsdjur att när som helst ansluta till nätverket. Se kontaktuppgifter längst ner.

Mål för nätverket

  • Ständigt utveckla diagnostisk kompetens och analyskvalitet inom området antibiotikaresistens och zoonotiska bakterier hos svenska veterinärmedicinska laboratorier.
  • Stärka samverkan och samordning mellan sektorer, myndigheter och organisationer.
  • Förbättra och öka informationen om antibiotikaresistenta och zoonotiska bakterier, såväl inom professionen som till allmänheten.
  • Verka för att analysdata från nätverket ska  bidra till övervakningen av antibiotikaresistens och zoonotiska smittämnen.
  • Löpande kommunicera information om SKRUV och dess verksamhet till omvärlden.

Aktiviteter inom nätverket

Aktiviteterna möter målen, vilka är utveckling av kompetens och analyskvalitet samt samverkan.

  • Nätverksträffar.
  • Provningsjämförelser.
  • Nyhetsbrev med information om aktuella frågeställningar.
  • Besök från SVA till de laboratorier som så önskar eller av BMA till SVA för kompetensutveckling.
  • Löpande utvärdering av nätverkets mål och aktiviteter, för att omvärdera, förbättra och/eller lägga till aktiviteter.

Vill du anmäla ditt lab, eller veta mer? Kontakta:

Senast uppdaterad : 2021-02-03