Gå direkt till innehåll

Strama VL

Strama utläses ”Strategier mot antibiotikaresistens” och VL står för ”Veterinär och Livsmedel”. Strama VL är ett nätverk där en bred grupp aktörer deltar. SVA har uppdraget att stödja denna samverkan genom att verka för samordning och fungera som kontaktpunkt och kunskapscentrum.

För att stödja SVA:s arbete med att verka för klok och omdömesgill antibiotikaanvändning analyserar Strama VL statistik över försäljning av antibiotika för djur. I projektform har också information om förskrivning för hund och katt, och om användning på olika gårdar studerats.
Läs mer om övervakning av antibiotikaförbrukning.

Varje år arrangeras ett nätverksmöte för erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer på djur- och livsmedelssidan i samverkan med Jordbruksverket. Där diskuteras bland annat resultaten från resistensövervakningen och aktuell statistik över försäljningen av antibiotika till djur. Antibiotikafrågor diskuteras också vid återkommande möten med SVA:s projektråd för olika djurslag, där bransch- och myndighetsrepresentanter deltar.

I SVA:s arbete med Strama VL ingår också arbete inom olika expertnätverk i EU.

Sidan granskades senast : 2024-03-18