Gå direkt till innehåll

Vårdhygien

All klinisk veterinär verksamhet ska ha och arbeta efter en hygienplan (SJVFS 2013:14, ”K112”). I planen ska det bland annat framgå hur smittspridning och vårdrelaterade infektioner ska motverkas. 

En bra vision för hygienarbetet är att skapa en verksamhet där djuren slipper onödiga infektioner, kunderna är nöjda och arbetsmiljön förbättrats genom minskad risk för smittspridning från patient till personal.

Kortfattat är följande sex punkter viktiga för att lyckas med arbetet gällande hygienplaner:

  • en ledning som värdesätter hygienarbetet
  • minst en utsedd person med tydligt klargjort ansvar (hygienombud)
  • en plan som är anpassad till det läge verksamheten är i just nu
  • rutiner som är lätta att följa
  • metoder för att följa upp om man lever som man lär
  • ett kontinuerligt förbättringsarbete

Vårdhygienplanen förhindrar smittspridning. Den är också en investering som bidrar till en rad positiva effekter.

Lätt att göra rätt

En bra startpunkt för arbetet med att ta fram en hygienplan är att gå igenom hur verksamheten är upplagd just nu och bedöma var de största riskerna finns. På så sätt kan man prioritera det som kan ha stor effekt. Samtidigt måste man vara realist och börja med enkla genomförbara förbättringar. Det är också viktigt att inte lägga sig på en orimlig nivå utan att sätta upp rutiner som går att leva efter idag.
Devisen ”Det ska vara lätt att göra rätt!” är också bra att alltid ha i minnet.

Att inte sprida smitta mellan olika patienter inom en veterinär verksamhet kan tyckas vara en självklarhet och en naturlig del av verksamhet grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men den som gör en grundlig genomgång av den egna verksamheten kommer säkert att upptäcka att det finns tillfällen då man jobbar på ett sätt så att man riskerar att sprida smitta. Och den som ärligt funderar över sitt beteende inser nog att det inte är i alla situationer man gör så som man borde.

Precis som med så mycket annat förändringsarbete ligger utmaningen i att få folk att följa de nya hygienrutinerna. Men om både ledning och alla medarbetare är engagerade ger det en verksamhet att vara stolt över. Som tidigare sagts, en verksamhet där djuren slipper onödiga infektioner, kunderna är nöjda och arbetsmiljön förbättrats genom minskad risk för smittspridning från patient till personal. Med en sådan inställning till vårdhygien blir arbetet aldrig helt klart, det finns alltid saker som kan förbättras. Men det blir så mycket mer givande för alla parter.

Projekt vid SVA

Under 2013 och 2014 drev SVA ett projekt för att stödja de som ska ta fram och tillämpa hygienrutiner, men även för länsveterinärerna som ska kontrollera att alla verksamheter har och jobbar efter en hygienplan. Projektet finansierades av Jordbruksverket och huvuddelen av arbetet i projektet utfördes av hygiensjuksköterskorna Annika Arvidsson och Inga Zetterqvist (då vid Södra Älvsborgs sjukhus respektive Folkhälsomyndigheten), samt laboratorieveterinär Oskar Nilsson, SVA. Här finns dels information och material från projektet men även sådant material som tagits fram av andra men som bedömts kunna vara till nytta.