Gå direkt till innehåll

Mallar och stöd för hygienplan

Här har vi samlat två varianter av mallar vilka kan användas att skriva hygienplanen i. På sidan finns också ett antal dokument till stöd vid framtagande och tillämpande av hygienplanen.

Variant A av hygienplansmallen är upplagd som ett enda stort dokument medan Variant B består av ett huvuddokument och flera underdokument för de olika delarna. Vilken av dessa varianter som passar bäst för er och er verksamhet avgör ni själva. Likaså är det naturligtvis inte heller något krav att skriva i någon av dessa mallar utan man kan utforma sin egen plan.

Dokumenten är utformade för att täcka allt det som ska ingå i en hygienplan enligt K112 (SJVFS 2013:14 med ändringar enligt SJVFS 2021:5). En annan mycket viktig sak att tänka på när man skriver sin hygienplan är att tänka igenom och anpassa rutinerna så att de fungerar i den egna verksamheten.

Allmänna rutiner och riktlinjer att utgå från kan hittas i de av Jordbruksverket godkända riktlinjer.

Se presentationsmaterial och filmer om vårdhygien.

Hygienplansmall variant A

Hygienplansmall variant B

Stöddokument