Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Blåmessjuka

  vilda fåglar

  Blåmessjuka är en bakteriell sjukdom som orsakas av Suttonella orntithocola. Sjukdomen drabbar till största delen blåmes, men har även setts hos talgoxe, svartmes och stjärtmes.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  Bild på sjuk blåmes.
  Blåmessjuka orsakas av bakterien Suttonella ornithocola. Sjukdomen drabbar framför allt blåmes, men även talgoxe, svartmes och stjärtmes. Foto: Malena Andersson.

  Förekomst: Har påvisats i Storbritannien, Tyskland, Finland och Sverige.
  Orsak: Bakterien Suttonella ornithocola.
  Arter: Framför allt blåmes, men även talgoxe, svartmes och stjärtmes.
  Spridning: Genom inandning av bakterien.
  Årstidsförekomst: Vår.

  Blåmessjuka är en bakteriesjukdom som första gången sågs i Storbritannien 1996. Framför allt drabbas blåmes, men sjukdomen har också setts hos talgoxe, svartmes och stjärtmes. I utbrott av blåmessjuka är det vanligen ett mindre antal individer som blir sjuka. Ett större utbrott med stort antal drabbade fåglar sågs dock i Tyskland våren 2020.

  Fåglarna smittas genom att de andas in bakterien, och det resulterar i en lunginflammation. De förändringar som kan ses vid obduktion och mikroskopisk undersökning är blodfyllda lungor, områden med död lungvävnad och inflammation. De symptom som infekterade fåglar visar är ospecifika: de burrar upp sig, är desorienterade och mindre skygga än normalt, de kan också hittas döda utan föregående symptom.

  I Sverige har enstaka fall av lunginflammation hos blåmesar orsakade av Suttonella ornithocola påvisats sedan 2020.

  Sidan granskades senast : 2024-05-06