Gå direkt till innehåll

Blåmessjuka

vilda fåglar

Blåmessjuka är en bakteriell sjukdom som orsakas av Suttonella orntithocola. Sjukdomen drabbar till största delen blåmes, men har även setts hos talgoxe, svartmes och stjärtmes.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Sjukdomsinformation

Blåmesar kan drabbas av blåmessjuka.
Blåmessjuka orsakas av bakterien Suttonella orntithocola. Sjukdomen drabbar framför allt blåmes, men även talgoxe, svartmes och stjärtmes. Foto: Malena Andersson.

Förekomst: Har påvisats i Storbritannien, Tyskland, Finland och Sverige.
Orsak: Bakterien Suttonella orntithocola.
Arter: Framför allt blåmes, men även talgoxe, svartmes och stjärtmes.
Spridning: Genom inandning av bakterien.
Årstidsförekomst: Vår.

Blåmessjuka är en bakteriesjukdom som första gången sågs i Storbritannien 1996. Framför allt drabbas blåmes, men sjukdomen har också setts hos talgoxe, svartmes och stjärtmes. I utbrott av blåmessjuka är det vanligen ett mindre antal individer som blir sjuka. Ett större utbrott med stort antal drabbade fåglar sågs dock i Tyskland våren 2020.

Fåglarna smittas genom att de andas in bakterien, och det resulterar i en lunginflammation. De förändringar som kan ses vid obduktion och mikroskopisk undersökning är blodfyllda lungor, områden med död lungvävnad och inflammation. De symptom som infekterade fåglar visar är ospecifika: de burrar upp sig, är desorienterade och mindre skygga än normalt, de kan också hittas döda utan föregående symptom.

I Sverige fick SVA in ett fåtal rapporter om sjuka och döda blåmesar i olika delar av landet under våren 2020. En blåmes som undersöktes hade lunginflammation orsakad av Suttonella orntithocola.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2020-07-14