Gå direkt till innehåll

Bordetella bronchiseptica hos katt

Katt

Bordetella bronchiseptica (B. bronchiseptica) är ett av de infektionsämnen som, tillsammans med bland annat felint calicivirus (FCV), Chlamydia felis och felint herpesvirus (FHV-1), kan vara inblandat i det så kallade kattsnuvekomplexet.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Smittämne

Bordetella bronchiseptica (B. bronchiseptica) är ett av de infektionsämnen som, tillsammans med bland annat felint calicivirus (FCV), Chlamydia felis och felint herpesvirus (FHV-1), kan vara inblandat i det så kallade kattsnuvekomplexet. Det är en bakterie som kan orsaka kliniska symtom av varierande grad från luftvägarna hos katt men även hos andra däggdjur såsom hund, kanin och gris. Bakterien kan också förekomma i luftvägarna hos friska individer. Det finns även dokumenterade fall av infektion hos människa. Det finns således en risk för överföring av infektion från djur till människa även om sådana fall förefaller vara ovanliga. B. bronchiseptica kan också smitta mellan olika djurslag, exempelvis mellan hund och katt.

B. bronciseptica kan överleva minst 10 dagar i miljön. Bakterien är känslig för flera vanliga desinfektionsmedel.

Smittvägar

Infektion med B. bronchiseptica orsakar ofta mera problem när många katter lever tillsammans än i hushåll med bara enstaka katter.

Smittspridning sker huvudsakligen vid direkt kontakt med en infekterad individ. Även indirekt smitta kan förekomma. Infekterade individer utsöndrar bakterien i sekret från näsa och mun. En till synes frisk katt kan utsöndra bakterien i flera månader efter genomgången infektion. I experimentella studier har man kunnat påvisa bakterien i upp till 19 veckor efter infektionstillfället.

Sjukdomsbild

Inkubationstiden, tiden från smitta till dess katten visar symtom, kan vara från två upp till tio dagar.

Sjukdomssymtomen kan variera från milda symtom med exempelvis lindrig feber, näsflöde, ökad mängd sekret från ögonen, nysningar och hosta till allvarlig lunginflammation med andnöd och dålig syresättning.

Kattungar uppvisar ofta mer symtom än vuxna katter.

Diagnos

Från katter med kliniska symtom från luftvägarna kan svabbprov tas för att analyseras med avseende på förekomst av B. bronchiseptica. Bakterien förekommer ofta ihop med andra infektionsämnen, så kallade blandinfektioner. Denna analys ingår i SVA:s ”Luftvägspaket”.

I ”Luftvägspaketet” analyseras:

  • Bordetella bronchiseptica
  • Felint calicivirus (FCV)
  • Chlamydia
  • Mycoplasma felis.
  • Felint herpesvirus (FHV-1)

Se provtagningsinstruktion.

Behandling

Sjuka katter behöver understödjande behandling i varierande grad. Vad som är lämpligt i varje enskilt fall avgörs av den kliniskt ansvariga veterinären.

Förebyggande åtgärder

Innan nya katter introduceras till befintliga katter bör man ha den nya katten i karantän för att minimera risken för olika typer av smittor. Se Råd för att minska/slippa smittsamma sjukdomar i sitt katteri/sin kattgrupp.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Beställ SVA:s analys

Luftvägspaket katt (Bordetella, FCV, FeHV-1, Chlamydia spp., M. felis) (PCR)

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-10-28