Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Brännskador och andra problem orsakade av brand

  Andra sjukdomsnamn: Rökgasförgiftning

  Får Get Nötkreatur

  Bränder i skog och mark likväl som ladugårdsbränder kan få allvarliga konsekvenser för lantbrukets djur.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Förekomst

  Bränder i lantbruksbyggnader och skog och mark kan variera i omfattning men uppstår årligen i landet. Antalet utryckningar till brand i lantbruksbyggnad uppskattas till cirka 200 per år. Till detta kommer bränder i skog och mark som kan hota ladugårdar eller betesmarker där idisslare hålls. Antalet idisslare som dör eller skadas i bränder är dock okänt.  

  Kliniska symtom

  På kort sikt kan djuren visa symtom på brännskador av varierande grad och omfattning, irriterade ögon och luftvägar, hosta och/eller andningsproblem med mera. Vid rökgasförgiftning eller omfattande skador kan djuren dö. På lång sikt kan djuren få komplikationer som till exempel bakteriell lunginflammation och sårinfektioner. Se Brand-idisslare för fler detaljer och konsekvenser.

  Provtagning och diagnostik

  Vanligen ej aktuellt.

  Behandling och profylax

  Så snart som möjligt när det bedöms säkert för människor och djur görs en första bedömning av hur skadade djuren är. Vid detta tillfälle bedöms vilka djur som direkt ska avlivas av djurskyddsskäl och vilka djur som kan behållas för observation och eventuell behandling. Närmare detaljer om rekommendationer rörande bedömning av djuren samt om behandling av djur som överlevt ges här.

  Risker och skador hos idisslare på grund av brand kan minskas genom förebyggande arbete. Detta kan inkludera att minska möjligheten att skogs- och gräsbränder når ladugårdsbyggnader och beten samt att i förväg planera för åtgärder vid olika typer av bränder. Om brand hotar bör djur evakueras så de undviker exponering för rök och eld. Se Brand-idisslare för fler detaljer.

  Sidan granskades senast : 2023-01-26