Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Felina hemoplasmor

  Katt

  Felina hemoplasmor är små bakterier som infekterar de rösa blodkropparna hos katter och som därmed kan orsaka anemi (blodbrist) hos katt. Flera olika arter finns och de har olika benägenhet att orsaka sjukdom. De sprids från katt till katt via framför allt loppor.

  Har du frågor kring din katt eller dina katter, eller grupper av katter såsom katteri, kattpensionat eller liknande? Boka tid med en veterinär som arbetar med katter vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst och smitta

  Felina hemoplasmor är små bakterier som infekterar de röda blodkropparna hos katter och som därmed kan orsaka anemi (blodbrist) hos katt. Flera olika arter finns, och de har olika benägenhet att orsaka sjukdom. De sprids från katt till katt via framför allt loppor. De kanske också kan spridas via fästingar och kanske om en infekterad katt biter en annan katt, och kanske från en kattmamma till hennes foster.

  För att infektionen skall vara vanligt förekommande krävs framför allt att många katter utsätts för loppangrepp, men förstås också på att lopporna har sugit blod från andra, redan infekterade katter.  Förebyggande behandling består därför av att förebygga angrepp av loppor, löss och fästingar hos katter.

  Symtom

  Katten kan bli trött och svag då den har få röda blodkroppar. Slemhinnorna kan vara bleka.

  En del katter får återkommande symtom i samband med att kroppens immunförsvar bekämpar bakterieinfektionen och de infekterade röda blodkropparna förstörs. Sedan kan katten återhämta sig då nya röda blodkroppar tillverkats och släppts ut från benmärgen. När bakterierna förökat sig och infekterat många röda blodkroppar får katten återigen symtom. Med riktad antibiotikabehandling är dock prognosen för fullt tillfrisknande som regel god.

  Diagnos

  Diagnos ställs av den utredande veterinären genom undersökning av katten i kombination med olika blodprovsundersökningar, och påvisande av bakterierna i blodet med hjälp av PCR-undersökning. Det är en kombination av flera faktorer som avgör diagnosen, också eftersom särskilt vissa varianter av bakterierna oftast inte orsakar några påtagliga symtom hos katter. Dessa varianter tenterar också stanna kvar i kattens blod oavsett behandling och kan genom blodprovsanalys ofta påvisas, i alla fall då och då, under många år hos en infekterad katt. Det kan också finnas mer än en orsak till kattens anemi som behöver utredas och behandlas.

  Om katten har typiska symtom i kombination med att veterinären finner att blodprover uppvisar en blodbild som är typisk just för hemplasma-orsakad blodbrist (anemi), och hemoplasmor (en eller flera varianter) påvisas i blodet med hjälp av PCR undersökning, så är misstanken som regel stark nog för att föranleda riktad antibiotikabehandling. Uppföljande prover för att följa blodbilden kan vara av värde för att kontrollera att katten svarar på behandling och för att kontrollera för om andra faktorer bidrar till kattens anemi.

  Hos en frisk katt med normala blodvärden är uppföljande prover för att undersöka eventuell närvaro av varianter som sällan orsakar anemi hos katt som regel inte indikerat, men undantag kan finnas. Observera att närvaro av en variant i ett provsvar kan innebära att andra varianter också infekterat katten, men att de inte plockades upp i ett enstaka blodprov.

  Namnen på de olika hemplasma-varianterna har varierat under åren och kan komma att fortsätta att variera i olika publikationer under en länge tid framöver. Benämningen Mycoplasma haemofelis för en erkänt patogen (sjukdomsframkallande) variant har dock använts sedan många år. För mindre patogena varianter som ofta kvarstår trots antibiotikabehandling, och som oftast inte ensamt orsakar symtom som föranleder veterinärbesök har benämningarna (Candidatus) Mycoplasma haemominutum och (Candidatus) Mycoplasma turicensis använts.

  Behandling

  Om katten har typiska symtom med typisk blodbild för hemplasma-orsakad blodbrist (anemi), och en eller flera varianter av felina hemoplasmor påvisas i blodet med hjälp av PCR undersökning, så är misstanken som regel stark nog för att föranleda riktad antibiotikabehandling. Uppföljande undersökningar inkluderande prover för att följa blodbilden kan vara av värde för att fastställa diagnos och utesluta att även andra orsaker bidrar till, eller är direkt orsak till kattens anemi.

  Katten kan även behöva annan, understödjande behandling.

  Förebyggande åtgärder

  Förebyggande behandling består primärt av att förebygga angrepp av loppor, löss och fästingar hos katter, eftersom Felina hemoplasma-bakterier framför allt infekterar katter via loppor.

  Bakterierna kanske också kan spridas via fästingar, och kanske om en infekterad katt biter en annan katt, eller från kattmamma till foster.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara. 

  Beställ SVA:s analys

  Felina hemoplasmor (PCR)

  Sidan granskades senast : 2023-08-07