Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Fiskbinnikemask

  Fisk

  Masken förekommer i tempererade områden som Nordeuropa, Nordamerika, Sydamerika (Uruguay och Chile) och Asien.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Smittade människor eller andra fiskätande däggdjur som bär på parasiten i mage/tarm kan sprida denna genom att parasitens ägg kommer ut via avföringen. Vid regn kan dessa spolas ut i ett vattendrag eller insjö. Parasiten utvecklas till larv när äggen äts upp av copepoder/vattenloppor som i sin tur är vanlig föda för många fiskarter. I fisk, vanligen gädda, abborre och lake, hittar man parasitlarven fritt liggande i muskulatur, lever eller bukhåla, knappt synlig för blotta ögat.

  Till skillnad från övriga Dibothriocephalus-arter (vilka har fågel som slutvärd), så ligger D. latus aldrig innesluten i cystor. För att fullborda livscykeln, så att den vuxna könsmogna binnikemasken kan utvecklas, måste den infekterade fisken ätas rå av människa eller annat däggdjur.

  Infektion med D. latus hos människa förekommer mer sällan i Norden sedan upplysning om tillagning och frysning lett till att intag av rå eller halvrå insjöfisk minskat.

  Symtom

  Smittade personer har i regel inga symtom alls, men en del kan få vaga symtom med diarré, allmän svaghetskänsla och vitamin B12-brist. Masken kan bli fyra till tio meter lång. Svåra infektioner kan ge problem med gallblåsan eller tarmobstruktion men detta är mycket ovanligt.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Parasitär bandmask, Dibothriocephalus latus

  Infektionsport:

  Via oralt intag

  Spridning i djuret:

  Muskulatur och kroppshåla

  Smittvägar:

  Fisken infekteras via djurplankton, människan via intag av rå fisk

  Överlevnad:

  Masken kan överleva i flera år i människa

  Provtagning och diagnostik

  Hos fisk ställs diagnos genom att larverna påvisas i muskulatur, lever eller bukhåla. Hos människa ställs diagnos genom att ägg påvisas i avföringen (mikroskopi). Någon gång kan utstötta masksegment ses direkt i avföringen.

  Behandling och profylax

  Genom att tillaga fisken (värma den till över 70 grader) eller frysa den (-18 grader i 48 timmar) avdödar man parasiten. Även insaltning (mer än 10 procent salt i förhållande till fiskens vikt) tar död på parasiten, dock är gravning inte tillräckligt. Man bör därför inte äta rå ofryst sushi eller rom från ovanstående fiskarter. Vid kallrökning och gravning, se alltid till att frysa fisken före konsumtion. Vid konstaterad infektion hos djur (till exempel hund) eller människa finns effektiva läkemedel.

  Bandmaskinfektioner är ej anmälningspliktiga.

  Sidan granskades senast : 2021-04-26