Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Fluglarver hos får

  Andra sjukdomsnamn: Myiasis

  Får

  Angrepp av fluglarver förekommer sporadiskt i Sverige. Spyflugor lägger ägg i sår eller ull, oftast på bakkroppen. Äggen utvecklas till larver som äter sig in i vävnaderna. Djurskyddsaspekten är mycket viktig.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Angrepp är vanligast vid varmt och fuktigt väder. Spyflugor lägger ägg i sår eller ull, oftast på bakkroppen där ullen är nedsmutsad av träck och urin. Diarré ger goda betingelser för fluglarvsangrepp.

  Symtom

  Larverna är klart synliga i sår och vävnader. Fåret kan ha påverkat allmäntillstånd. I långt gångna fall ses avmagring och sepsis. 

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Spyflugor (Lucilia, Calliphora).

  Infektionsport:

  Sårskador, även små rispor lockar till sig flugor. Spyflugan lägger ägg på fåret. Ibland kan flugorna lägga ägg även i helt ren ull.

  Spridning i djuret:

  Äggen utvecklas till larver, som genomgår tre larvstadier. Larverna livnär sig på sårvätska och hudavlagringar och äter sig djupare och djupare genom hud och muskellager. Mogna larver faller till marken och förpuppas. Vuxna spyflugor kläcks.

  Smittvägar:

  Flugan lägger ägg.

  Inkubationstid:

  Äggen kläcks till larver på 8–24 timmar.

  Provtagning och diagnostik

  Klinisk bild.

  Behandling och profylax

  Fluglarvsangrepp kan på kort tid få katastrofala följder för fåret och få en sådan utbredning att det blir omöjligt att behandla. Avlivning kan bli nödvändig vid svåra angrepp.

  Vid behandling, klipp rent kring angreppet och skölj med jodopax eller väteperoxid. Plocka bort larverna. Komplettera eventuellt med antibiotika och dränering vid djupare sår. Deltametrin kan appliceras direkt på affekterat område för att avdöda larverna.

  Fluglarvsangrepp förebyggs genom att fåren hålls klippta, särskilt baktill. Diarré, särskilt på bete ska uppmärksammas och åtgärdas. Sår ska tas omhand.

  Det är viktigt med daglig tillsyn av fåren (och ett lagkrav).

  Det finns flugrepellerande medel som kan användas förebyggande.

  Sidan granskades senast : 2024-04-29