Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Fluglarvsangrepp hos hund

  Hund

  Under den varma årstiden förekommer det att djur som exempelvis hundar, katter och kaniner drabbas av fluglarvsangrepp. Angreppen orsakas av spyflugelarver.

  Spyflugor

  Fluglarver
  Fluglarvsangrepp på nötkreatur. Foto: Anders Lindström/SVA

  Familjen spyflugor (Calliphoridae) innehåller 50 arter i Sverige. Många av arterna lever som parasiter på olika ryggradslösa djur som till exempel daggmaskar och snäckor. En del arter har specialiserat sig som parasiter på ryggradsdjur. Två sådana specialister är Protocalliphora azurea, där larverna utvecklas under huden på fågelungar i boet, och Lucilia bufonivora, där larverna först lever i paddans näsgångar och sedan börjar vandra i kroppen på den, när paddan dör lever larverna på kadavret. Mest kända är dock de spyflugearter som man under den varma delen av året träffar på på kadaver. Här har vi de stora, håriga, blåsvarta Calliphora-arterna och de grönmetalliska Lucilia-arterna, på svenska kallade guldflugor.

  De utgör en viktig del av naturens "sophantering" genom att äta upp kadaver. Just guldflugorna kan dock vara problematiska genom att de kan angripa sårskador eller områden som är smutsiga, infekterade eller besudlade med urin eller avföring. Alla djurslag, inklusive människa, kan drabbas. Hos får, katt, hund, kanin och andra djur med tät päls kan ursprunget vara fuktig hud som angrips av bakterier. I skydd av den täta pälsen växer bakterierna till sig och spyflugorna känner lukten av bakterieangreppet och lägger sina ägg i pälsen. När äggen kläcks kryper larverna ner till huden och lever först på bakteriefilmen på huden. När de blir större kan de börja äta på huden och tar sig på så vis in i kroppen.

  Om du misstänker att ditt djur har angripits av fluglarver bör du genast kontakta veterinär.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Beställ SVA:s analys

  Enkel artbestämning av parasit

  Sidan granskades senast : 2023-08-02