Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Harpest (tularemi)

  Andra sjukdomsnamn: Tularemi

  Gnagare hardjur Vilda djur

  Harpest (Tularemi) orsakas av bakterien Francisella tularensis. Den drabbar bland de vilda djuren, främst harar och gnagare. Kan även drabba människa.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Sjukdomsinformation

  Orsak: Bakterien Francisella tularensis
  Arter: Skogshare, fälthare, smågnagare, övriga gnagare, samt andra däggdjur, fåglar.
  Spridning: Framförallt via mygg, även vid direktkontakt med smittade djur, infekterad föda, vatten eller dammpartiklar.
  Utbredning: Skandinavien, Europa, Asien, Nordamerika.
  Årstidsförekomst: Vanligast under augusti–november.

  En av de mest uppmärksammade sjukdomarna hos hare är harpest eller tularemi som den också kallas efter Tulare County i Kalifornien, där den upptäcktes 1911. Sjukdomen orsakas av en bakterie - Francisella tularensis. Harpest förekommer i dagsläget i större delen av Sverige, men mer sällsynt de allra sydligaste delarna.

  Förekomst och utbredning

  Harpest förändringar organ
  Förändringar i organ vid harpest. Foto: SVA

  Sjukdomen drabbar framför allt gnagare och harar, vilka verkar vara känsligast för infektionen, men förekommer sporadiskt hos flera andra djurarter. Den finns rapporterad hos mer än 300 olika arter inkluderande fiskar, groddjur, reptiler, fåglar, däggdjur och olika typer av leddjur (insekter, spindlar med flera). I Sverige är den diagnostiserad på skogshare, fälthare, kanin, bisam, lämmel, ekorre, smågnagare, korp, fjällvråk och slaguggla.

  Bland de vilda djuren ses harpest i Sverige oftast hos skogsharar, fältharar och smågnagare, vilka verkar ha hög känslighet för sjukdomen. Djur som är känsliga för harpest insjuknar en eller ett par dagar efter att de smittats. Infektionen leder ofta till en allmän blodförgiftning och vid obduktion av det döda djuret ser man ofta vita härdar (nekroser, det vill säga vävnadsdöd) i lever, mjälte och benmärg. Ibland kan sjukdomen också hos harar få ett mer utdraget, kroniskt förlopp och dessa fall har inte alltid lika tydliga sjukliga förändringar på inre organ.

  Smittvägar

  Smittsamheten är mycket hög och sjukdomen kan också drabba människor. Den vanligaste infektionsvägen för människor är via bett av infekterade myggor, men infektion kan även ske via till exempel fästingar, genom direktkontakt med infekterade gnagare och harar, eller genom att man äter infekterat kött eller dricker smittat vatten. Eftersom myggor är de vanligaste smittspridarna i norra Sverige uppträder sjukdomen där främst under sensommar och tidig höst. När frosten kommer och myggorna försvinner, avtar också harpesten. Människor som infekteras via huden, till exempel via myggstick, får efter ett par dagar en lokal ansvällning (böld) på infektionsstället. Bölden kan brista och töms då på var. Senare svullnar den närmaste lymfknutan upp och även denna kan brista. Infektionen leder i allmänhet till hög feber och allmänpåverkan. Människor som misstänker att de smittats av harpest bör söka läkare för att få antibiotika. Genomgången sjukdom hos människa ger långvarig immunitet.

  Sidan granskades senast : 2023-10-09