Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Herpesvirus hos fisk

  Fisk

  Herpesvirus förekommer i flera olika varianter på flera olika fiskarter. Några förekommande sjukdomar presenteras i tabellen nedan.

  Förekommande sjukdomar

  Namn, serotyp

  Fiskart

  Förekomst

  Symtom

  Laxfiskar

       
  Salmonid herpesvirus 1 (SalHV-1)/Steelhead herpesvirus Regnbåge (Onchorhynchus mykiss) USA Lindrig sjukdom. Mörkpigmentering, apati, bleka gälar, utstående ögon, utspänd buk.
  Oncorhynchus masou-virus (OMV) / Salmonid herpesvirus 2 (SalHV-2) Stillahavslax (Oncorhynchus spp.) Japan Hög dödlighet, uppåt 100 procent på yngel. Blödningar, ödem och nekroser i de flesta organ. Överlevande fisk utvecklar ofta hudtumörer inom ett år.
  Lake trout herpesvirus/Salmonid herpesvirus 3 (SalHV-3) Kanadaröding (Salvelinus namaycush) samt kanadaröding-hybrider  USA Dödlighet uppåt 100 procent på framför allt på yngel.  CNS-symtom, blödningar i ögon, munhåla och vid fenbaser.

  Karpfiskar

       
  Cyprinid herpesvirus 1 (CyHV-1)/Carp pox Karpfiskar (Cyprinider) USA
  Japan
  Europa
  Lindrig sjukdom. Vita/gula hudplack som mörknar i samband med avläkning.
  Cyprinid herpesvirus 2 (CyHV-2)/Herpesviral hematopoietisk nekros (HVHN) Guldfisk (Carassius auratus)
  Silverruda (Carassius gibelio)
  Japan
  Australien
  Taiwan
  USA
  Hög dödlighet, bleka fläckar (nekroser) på gälar och hud, slöhet och aptitlöshet. Förstorad mjälte, eventuellt med vita noduli (nekroser).
  Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3)/Koiherpesvirus (KVH) Koikarp
  Vanlig karp (Cyprinus carpio)
  Europa
  Asien
  USA
  Vanligen hög dödlighet hyperplasi och nekros av gälepitel. Ibland även hudblödningar och sår. Insjunkna ögon. Under 2022 identifierade vi en genetisk variant av KHV som inte verkar orsaka stor spridning eller dödlighet hos koikarp.
  Herpesvirus scophtalmi Piggvar (Schophtalmus maximus) Europa Dödlighet. Jätteceller i hud- och gälepitel. I senare stadier påminnande om kroniska gälinflammationer.

  Övriga fiskar

       
  Acipenserid Herpesvirus 1 (AciHV1)/White sturgeon herpesvirus 1 (WSHV1) Vit stör (Acipenser transmontanus) USA Dödlighet på ung fisk, diffus hudinflammation.
  Acipenserid Herpesvirus 2 (AciHV-2)/White sturgeon herpesvirus 2 (WSHV-2) Vit stör (Acipenser transmontanus)
  Blek stör (Scaphirhynchus albus)
  Kortnosig stör (Scaphirhynchus platorynchus)
  USA Epitelhyperplasi.
  Channel catfish virus disease

  Prickig dvärgmal (Ictalurus punctatus)

  Blue catfish (Ictalurus furcatus)
  USA
  Europa
  Drabbar bara fisk yngre än 1 år. Vätska i bukhålan, anemi, blödningar i fenbaser, buk, muskulatur, gälar och inre organ.
  Anguillid herpesvirus 1 (AngHV-1) Europeisk ål (Anguilla anguilla) Japan
  Europa
  Låg dödlighet. Blödningar och ulcerationer i hud, fenor och gälar. Nekroser i hud, gälar och lever.
  Pacific cod herpesvirus Stillahavstorsk (Gadus macrocephalus USA Epidermal hyperplasi.

   

  Sidan granskades senast : 2024-05-30