Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Herpesvirus scophthalmi hos fisk

  Fisk

  Viruset har påvisats på piggvar (Scophthalmus maximus). Dödligheten kan uppgå till 30 procent och påverkas av stressfaktorer.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Herpesvirus scophtalmi har påvisats hos yngel av piggvar i Storbritannien (Skottland och Wales), Danmark och Norge (yngel importerade från Frankrike). Viruset är bara påvisat elektronmikroskopiskt.

  Symtom

  Antas vara endemisk och symtomfri i vilda populationer, med symtom enbart hos särskilt stressade individer. Subklinisk infektion utan ökad dödlighet har observerats hos odlad piggvar. Klinisk sjukdom förlöper med allmänna symtom och saknar typiska makroskopiska förändringar. Histologiskt påvisas jätteceller i hud och gälepitel. Dessa har vanligtvis bara en kärna som upptar cirka 90 procent av cellens storlek. Differentialdiagnostiskt måste lymfocystitis uteslutas.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens

  DNA-virus, Turbot herpesvirus, tillhörande familjen Alloherpesviridae

  Infektionsport

  Hud och gälar

  Spridning i djuret

  Hud och gälar

  Smittvägar

  Direktkontakt och genom vatten.

  Överlevnad

  Herpesvirus är generellt stabila och överlever därför troligen under en längre tid i miljön.

  Provtagning och diagnostik

  För att diagnostisera sjukdomen formalinfixeras material från hud och gälar och skickas till laboratoriet med angivande om misstanke. Informera laboratoriet i förväg att prov kommer. Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodling ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

  Behandling och profylax

  Terapi och vaccin saknas.

  Sjukdomen är inte listad av OIE eller EU, men är ändå anmälningspliktig då den i dagsläget inte förekommer i Sverige. Misstänker man förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär och Jordbruksverket omedelbart informeras.

  Sidan granskades senast : 2024-05-29