Gå direkt till innehåll

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) hos laxfisk

Fisk

Sjukdomen drabbar regnbåge och lax. Under 2016 skedde fyra nya utbrott i Europa, varav tre i Tyskland. Sjukdomen har aldrig påvisats i Sverige. I maj 2021 identifierades IHN i flera odlingar av regnbåge i Danmark samt Åland.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Ja

Zoonos :

Nej

Förekomst

Viruset förekommer i flera europeiska länder. Norge, Island, Sverige, Irland och Storbritannien anses fria från sjukdomen. För att ett land ska anses fri från sjukdomen får inga nya fall registreras under 2 år. Danska och finska myndigheter jobbar nu hårt för att utrota viruset och hindra spridning.

Symtom

Fisken får beteendeförändringar som kan visa sig i form av slöhet och ett onormalt simsätt. Fisken kan börja simma i spiraler. Mörkfärgning, utstående ögon och utspänd buk tillsammans med anemi, hud- och muskelblödningar (ofta bakom skallbasen och ovan sidolinjen) är de yttre förändringar som kan ses. Inre organförändringar är blödningar och ödem i samtliga organ samt en utspänd magsäck och tarm med vätskeinnehåll.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Infektiöst hematopoietiskt nekrosvirus (IHNV), genus Novirhabdovirus i familjen Rhabdoviridae.

Infektionsport:

Gälar, eventuellt via rom, via vektorer (insekter och ringmaskar).

Spridning i djuret:

Allmän infektion.

Smittvägar:

Sjukdomen sprids via sjuka fiskar, symtomfria smittbärare och omgivningen. Det finns indikationer på att smitta kan ske från föräldradjur direkt till avkomma, men detta är inte säkerställt.

Överlevnad:

Oklart.

Provtagning och diagnostik

Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras. Det är viktigt att all utrustning som varit i kontakt med smittad fisk eller den smittade fiskodlingen saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

För diagnos kontakta SVA för detaljerade instruktioner. Möjliga prover att skicka kan vara:

  • Levande eller nydöd fisk (kyld).
  • Eller aseptiskt prov från njure, mjälte och hjärta eller hjärna, placerat i virusmedium för transport.

Prover skickas till SVA, sektionen för fisk. Skriv vilken sjukdom du misstänker och informera laboratoriet i förväg om att prov är på väg. Provsvar kan ta upp till 3 veckor beroende på diagnostisk metod.
I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.

Behandling och profylax

Någon verksam terapi eller vaccin mot sjukdomen finns inte.

Hitta på denna sida