Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Koccidier hos hund

  Andra sjukdomsnamn: Cystoisospora spp

  Hund

  Cystoisospora (tidigare Isospora) är encelliga parasiter som tillhör gruppen koccidier. Dessa kan ibland orsaka diarré (koccidios) hos unga valpar, men påvisas också då och då hos fullt friska hundar. Det finns flera olika Cystoisospora-arter; hos hund är C. canis och C. ohioensis vanligast, medan C. felis och C. rivolta infekterar katter. Koccidier är strikt värddjurspecifika, det vill säga smitta överförs inte mellan olika djurslag

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst – smittvägar

  Det finns flera olika Cystoisospora-arter; hos hund är Cystoisopora canis och C. ohioensis vanligast, medan C. felis och C. rivolta infekterar katter. Koccidier är strikt värddjursspecifika. Infektionen sprids huvudsakligen via mikroskopiska oocystor som utsöndras i avföringen från infekterade hundar respektive katter. Oocystorna måste sedan sporulera (”mogna”) någon dag innan de kan infektera en ny individ via munnen. En annan, mindre viktig smittkälla är bytesdjur, till exempel smågnagare, som kan vara infekterade med Cystisospora. Första gången en hund smittas kommer den att utsöndra oocystor under en period (sannolikt någon eller några veckor) och blir sedan mer eller mindre immun, det vill säga om den infekteras igen utsöndrar den inga eller bara små mängder oocystor.

  Oocystorna kan överleva flera månader i miljön, framför allt om det är svalt och fuktigt.

  Generellt sett orsakar Cystoisospora sällan sjukdom, men diarré kan uppstå hos unga valpar om smittrycket är högt. C. canis orsakar större skada av tarmen än C. ohioensis.

  Cystoisospora canis. Foto: SVA

  Symtom

  Kliniska symtom ses i stort sett bara hos valpar. Drabbade kullar uppvisar vattnig och ofta gulgrön (ibland blodig) diarré, kräkningar, buksmärtor och nedsatt matlust. Stress i samband med till exempel avvänjning, transport och flytt till ny ägare kan bidra till att utlösa diarré vid Cystoisospora-infektion.

  Diagnostik

  Diagnos sker genom påvisande av oocystor i träckprov. Kliniska symtom kan ibland ses innan oocystutsöndringen kommit i gång varför upprepad provtagning kan vara nödvändig för att ställa diagnos. I träckprover som skickas till SVA för analys påvisas oocystor av Cystoisospora i 3–7 procent. 

  Behandling

  Ofta avläker diarrén av sig själv men man bör försöka motverka uttorkning och näringsbrist. Cystoisospora kan behandlas med toltrazuril som ingår i ett för hund godkänt läkemedel tillsammans med emodepsid mot spolmask och andra rundmaskar (inte längre tillgängligt i Sverige men kan beställas från utlandet via apotek). Alternativt kan preparat innehållande sulfa användas.

  Eftersom oocystorna kan överleva länge i miljön är god hygien och miljösanering viktigt för att undvika återkommande problem hos nya kullar. För att minska/hålla nere smittrycket i till exempel en kennel bör man ta bort avföring från hundgårdar etcetera varje dag. Inomhus kan ångtvätt användas för att avdöda oocystor. Detta görs i så fall efter ”vanlig” mekanisk rengöring. Minimering av stress för valparna kan förebygga diarré.

  Om man har återkommande problem med Cystoisospora-diarré hos unga valpar kan det bli aktuellt med förebyggande åtgärder som att behandla tiken med toltrazuril i samband med valpningen och/eller att behandla valparna vid två till tre veckors ålder.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Beställ SVA:s analys

  Paket: Mag-tarmparasiter, hund, träck

  Parasitologisk träckprovsanalys med flotation

  Beställ SVA:s produkt

  Parasitprov hund, träck (provtagningsmaterial)

  Sidan granskades senast : 2024-05-15