Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Koccidios hos kanin

  Kanin

  Koccidios orsakas av encelliga parasiter av familjen Eimeriidae. Det finns både leverkoccidios och tarmkoccidios. Parasiterna kan orsaka problem speciellt i uppfödningar.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  Orsak: Eimeria spp
  Arter: Kanin
  Spridning: Occystor i faeces
  Utbredning: Hela världen

  Koccidier är encelliga parasiter som kan drabba många olika djurslag. De är värddjursspecifika, det vill säga de smittar inte mellan olika djurslag. Smittade djur utsöndrar mikroskopiska oocystor med avföringen. Dessa oocystor överlever länge i miljön och är en smittkälla för andra kaniner som får i sig parasiten med födan när de betar.

  Även friska djur kan vara smittade och utsöndra oocystor. Tiden från infektion tills oocystor kan detekteras i träck varierar mellan 5 och 18 dagar. Hos kanin finns det flera arter av koccidier och de viktigaste är Eimeria stiedae som orsakar leverkoccidios och E. intestinalis respektive E. flavescens vilka lever i tarmen. Tarmkoccidios kan yttra sig genom plötsliga dödsfall och lös avföring i grupper med unga kaniner (från sex veckors ålder). Leverkoccidios kan drabba kaniner i alla åldrar och vid kraftig infektion kan symtom som avmagring, nedsatt aptit, diarré eller förstoppning ökat drickande, utspänd buk och dödsfall uppträda.

  Koccidier kan diagnostiseras i träckprov. Lämpligen tas samlingsprov från drabbad kull/kullar.

  För att hindra att ett högt smittryck byggs upp är det viktigt att hålla en god hygien, det vill säga rengöra burar ofta, byta strö och hålla mat- och vattenskålar rena. Detta är speciellt viktigt i burar där unga kaniner vistas.

  Sjuka djur kan behandlas med läkemedel. Dessvärre finns inget läkemedel som är godkänt för kanin och efter behandling blir karenstiden för slakt lång. Vid akuta fall behandlas alla i kullen med antingen ett sulfapreparat eller toltrazuril. Vid omfattande problem kan alla unga kaniner under en period behöva medicineras i samband med avvänjning. Förslagsvis används då toltrazuril.

  I samband med behandling av kliniska fall är det viktigt att man genomför en noggrann miljösanering. Allt strö destrueras, bur och inredning skrubbas med såpa, eventuellt används även ångtvätt, låt torka ordentligt innan nytt strö läggs in. Därefter kan man kalka om man har träburar. Matskålar och vattenflaskor diskas i maskin.

  Sidan granskades senast : 2022-12-14