Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Koi sleepy disease (KSD) hos karpfisk

  Fisk

  Sjukdomen är virusorsakad och förekommer på karp (Cyprinus carpio), framför allt på varianten koi. Sjukdomen har inte påvisats i Sverige, men förekommer i Centraleuropa.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Carp Edema virus påvisades först på japansk koi 1974. De senaste åren har utbrott förekommit i Europa, i bland annat Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Österrike.

  Symtom

  Utbrott sker vanligen vid vattentemperaturer mellan 15 och 25 grader. Typiska symtom är att fisken är trött eller sover –äldre fisk på botten, yngre vid ytan – ögonen sjunker in (enoftalmi), hudsår vid huvud och fenbaser, generellt ödem samt svullnad och nekros på gälarna. Det senare leder till syrebrist. Dödligheten kan uppgå till 80–100 procent, särskilt hos ung fisk.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Carpe dema virus, genus Ranavirus i familjen Poxvirus.

  Infektionsport:

  Via gälar, sannolikt även via huden.

  Spridning i djuret:

  Allmän infektion, gälarnas andningsepitel är målorgan, viss infektion även i huden.

  Smittvägar:

  Via vatten och närkontakt.

  Överlevnad:

  Oklart.

  Provtagning och diagnostik

  Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras. Det är viktigt att all utrustning som varit i kontakt med smittad fisk eller den smittade fiskodlingen saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

  För diagnos kontakta SVA för detaljerade instruktioner. Möjliga prover att skicka kan vara:

  • Levande eller nydöd fisk (kyld)
  • Eller aseptiskt prov från gälar, njure, mjälte och hjärna placerat i virusmedium för transport.

  Prover skickas till SVA, sektionen för fisk. Skriv vilken sjukdom du misstänker och informera laboratoriet i förväg om att prov är på väg. Provsvar kan ta upp till 3 veckor beroende på diagnostisk metod.

  Behandling och profylax

  Någon verksam terapi eller vaccin mot sjukdomen finns inte.

  Sidan granskades senast : 2022-11-14