Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Kryptosporidios hos kalv

  Nötkreatur

  Infektion med parasiter av släktet Cryptosporidium är vanligt hos nötkreatur, framför allt hos kalvar. De arter som förekommer är C. bovis, C. parvum, C. ryanae och C. andersoni. C. parvum är vanligast hos kalvar, den kan smitta människor och orsakar sjukdom som då är anmälningspliktig.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Kryptosporidier är vanliga i svenska mjölkbesättningar, liksom i övriga delar av världen. Hos besättningar med kalvdiarré är C. parvum vanligast, framför allt hos kalvar som är yngre än sex veckor. Träckprover från 473 kalvar från 153 olika besättningar analyserades i Gård&Djurhälsans kalvpaket under 2021, av dessa prover var cirka hälften positiva för kryptosporidier.

  I en svensk studie i dikobesättningar sågs väldigt låga värden av kryptosporidier på kalvar över fem veckors ålder. Resultaten av den studien indikerar att kalvar som släpps på bete efter denna ålder är av liten betydelse för smittspridning till bete och vattendrag. Korna anses alltså inte vara någon huvudsaklig smittkälla; det är kalvarna som kan utsöndra stora mängder C. parvum (ffa under tiden de är sjuka).  

  Symtom

  Varierande morbiditet och låg mortalitet. I besättningar med kryptosporidier blir i princip alla kalvar infekterade, men långt ifrån alla blir sjuka. Sjukdom ses främst hos en till fyra veckor gamla kalvar, med krämig till vattentunn, ofta gul diarré. Graden av slöhet, nedsatt foderlust och uttorkning beror på hur svår diarré kalven har.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Cryptosporidium parvum.

  Inkubationstid:

  Vanligen två till sju dagar.

  Infektionsport:

  Via munnen.

  Spridning i djuret:

  Parasiten infekterar epitelceller i tunntarmen, (distala jejunum, ileum).

  Smittvägar:

  Parasiten utsöndras i faeces. Smittspridning via direktkontakt mellan kalvar eller indirekt genom kontaminering av golv, strö, väggar, fodertråg, redskap och stövlar.

  Provtagning och diagnostik

  Träckprov (cirka 0,5-1 msk) tas rektalt från kalvar (gärna flera) med akut diarré, och skickas i plastburk/rör/handske för parasitologisk undersökning. Prov tas från kalvar yngre än sex veckor. Provet kan tas på en fredag och bör i så fall förvaras i kylskåp över helgen. Observera att provet inte får frysas.

  Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård&Djurhälsan används Kalvpaketsremiss till SVA (pdf) och för EJ ansluten besättning används Kalvdiarré-besättningsutredning (pdf). Vid övriga provtagningsorsaker används allmän SVA-remiss (pdf). När du skickar in prov tänk då på att packa dem rätt så att provmaterialet inte kan läcka ut. Läs mer om att packa och skicka in prover.

  Behandling och profylax

  Kryptosporider är mycket tåliga. Smitta förebyggs bäst genom:

  • Ren kalvningsbox. Helst inte gruppkalvningsbox.
  • Mycket goda råmjölksrutiner och mycket god hygien vid all utfodring av kalvar. Mycket noggrann tvätt och sköljning i varmt vatten (minst 60 grader) av hinkar och nappar mm i kombination med noggrann torkning (gärna i solljus).
  • Ensam- eller parbox i två veckor med god hygien.
  • Isolering av alla sjuka kalvar direkt, flytta dem till en ren box med gott om torrt strö och ev. värmelampa.
  • Små kalvgrupper, sammanhållna, låt aldrig överblivna kalvar blandas med nya grupper.
  • Ordentlig rengöring mellan varje kalv/grupp. Hetvatten (minst 60 grader). Torrtid på minst 48 timmar (gärna 2 veckor). Solljus hjälper till att avdöda oocystorna.
  • Noggrann hygien hos kalvskötarna. Använd gärna handskar och tvätta alltid händerna efter skötsel av kalvarna.
  • Tvätt av kalvtäcken i hög temperatur. Minst 60 grader.
  • Flug- och gnagarbekämpning (gnagare är effektiva smittspridare).

  I en studie från SLU (2019) visades att genom att strö torr släckt kalk på golv och väggar i kalvboxarna i samband med rengöring kan man minska smittrycket av kryptosporidier, vilket ledde till att kalvarna var äldre när de fick diarré och även växte bättre. Kalk kan alltså vara ett värdefullt komplement till andra åtgärder som rekommenderas för att åtgärda och förebygga kalvdiarréproblem i en besättning. Läs mer om studien på SLU:s webbplats samt artikeln här. Se länk nedan för råd om hur kalk kan användas.

  Understödjande och förebyggande enligt diarré hos småkalvar.

  Det finns ett godkänt preparat för behandling mot kryptosporidios, men effekten har i studier varit tveksam.

  Var noga med att tvätta händerna efter besök i kalvstallet. Använd alltid handskar.

  Se film om rengöring och smittskydd hos kalvarna på Gård&Djurhälsans webbplats.

  Beställ SVA:s analyser

  Giardia och Cryptosporidum, träck (IF)

  Diarrépaket kalv 3 agens (C. parvum, Corona, Rota)

  Diarrépaket kalv 4 agens (C. parvum, Corona, F5, Rota)