Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Listerios hos get

  Andra sjukdomsnamn: Kringsjuka

  Get

  Getter med listerios kan drabbas av centralnervösa symtom eller, mindre vanligt, septikemi som kan leda till aborter. Listerios förekommer i Sverige och ensilageutfodrade getter löper särskilt hög risk att drabbas.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Listeria monocytogenes är en tålig bakterie som är vanligt förekommande i miljön. Främst vuxna ensilageutfodrade getter drabbas. 

  Under 2023 rapporterades 18 indexfall av listeria på får i Sverige.

  Symtom

  Hos get dominerar den encefalitiska formen. Initiala symtom är depression, nedsatt aptit och mjölkproduktion samt feber upp emot 42°C. Därefter kommer de klassiska symtomen med oftast enkelsidig facialispares. Cirkelgång förekommer frekvent. Geten kan så småningom bli liggande. Morbiditeten kan variera, men mortaliteten är hög.

  Mindre vanligt är den septikemiska formen, som oftast inte visar några centralnervösa symtom. Först ses en bakteriemi med feber som kan nå upp emot 42°C. Blodig diarré som kan leda till döden på ett par dygn förekommer. Lindrigare form av listerios kan bli kronisk över flera veckor. Dräktiga getter kan abortera.

  Ögoninfektioner förekommer. Listeria monocytogenes finns i många olika varianter. Detta kan delvis förklara de olika symtombilderna.

  Differentialdiagnoser

  Hypokalcemi, dräktighetstoxikos, CCN, pasteurellos, trauma, tetanus, meningoencefalit av annan orsak, förgiftningar, sepsis av annan orsak, scrapie, louping-ill.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Listeria monocytogenes.

  Infektionsport:

  Skador i munhåla (CNS-form), intestinal mukosa (septikemisk form).

  Spridning i djuret:

  Via nerver eller blodkärl.

  Smittvägar:

  Miljö, foder, vatten.

  Överlevnad:

  Flera år i miljön.

  Inkubationstid:

  Dagar (septikemisk form) till veckor (CNS-form).

  Provtagning och diagnostik

  Kliniska symtom.

  Vid kastningar: Bakteriologisk odling av foster (löpmagsinnehåll, lever, lunga, mjälte) och fosterhinnor.

  Obduktion: Histologi och bakteriologi (hjärna).

  Vid ögoninfektion tas svabbprov för bakteriologisk odling och resistensbestämning.

  Behandling och profylax

  Gravida kvinnor ska inte hantera sjuka djur. Mjölken ska pastöriseras.

  Den sjuka geten ska isoleras. Bakterien är känslig för penicillin, men vid den encefalitiska formen föreligger svårigheter att passera blod-hjärn-barriären. Understödjande behandling tillkommer. För getter med svalgförlamning gäller omedelbar avlivning av djurskyddsskäl. Se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning till får och get (pdf).

  Ensilage ska ha god kvalitet. Om pH är över 5 ska ensilaget kastas. Getterna ska utfordras i foderhäck. Hygienen i stallet och på betet ska vara god. Stress, parasitangrepp, annan sjukdom, högdräktighet eller svag utfodring kan sänka immunförsvaret hos geten och göra den mer mottaglig för listerios.

  Beställ SVA:s analys

  Listeria odling inkl. anrikning

  Sidan granskades senast : 2024-02-22