Gå direkt till innehåll

Listerios hos get

Get

Getter med listerios kan drabbas av centralnervösa symtom eller, mindre vanligt, septikemi som kan leda till aborter. Listerios förekommer i Sverige och ensilageutfodrade getter löper särskilt hög risk att drabbas.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Andra namn:

Kringsjuka

Förekomst

Under 2019 rapporterades 1 indexfall av listeria på get i Sverige. Listeria monocytogenes är en tålig bakterie som är vanligt förekommande i miljön. Främst vuxna ensilageutfodrade getter drabbas. 

Symtom

Hos get dominerar den encefalitiska formen. Initiala symtom är depression, nedsatt aptit och mjölkproduktion samt feber upp emot 42°C. Därefter kommer de klassiska symtomen med oftast enkelsidig facialispares. Cirkelgång förekommer frekvent. Geten kan så småningom bli liggande. Morbiditeten kan variera, men mortaliteten är hög.

Mindre vanligt är den septikemiska formen, som oftast inte visar några centralnervösa symtom. Först ses en bakteriemi med feber som kan nå upp emot 42°C. Blodig diarré som kan leda till döden på ett par dygn förekommer. Lindrigare form av listerios kan bli kronisk över flera veckor. Dräktiga getter kan abortera.

Differentialdiagnoser

Hypokalcemi, dräktighetstoxikos, CCN, pasteurellos, trauma, tetanus, meningoencefalit av annan orsak, förgiftningar, sepsis av annan orsak, scrapie, louping-ill.

Etiologi och patogenes

Ingektionsagen:

Listeria monocytogenes serotyp 4, speciellt 4b.

Infektionsport:

Skador i munhåla (CNS-form), intestinal mukosa (septikemisk form).

Spridning i djuret:

Via nerver eller blodkärl.

Smittvägar:

Miljö, foder, vatten.

Överlevnad:

Flera år i miljön.

Inkubationstid:

Dagar (septikemisk form) till veckor (CNS-form).

Provtagning och diagnostik

Kliniska symtom.
Vid kastningar: Bakteriologisk odling av foster (löpmagsinnehåll, lever, lunga, mjälte) och fosterhinnor.
Obduktion: Histologi och bakteriologi (hjärna).

Behandling och profylax

Gravida kvinnor ska inte hantera sjuka djur. Mjölken ska pastöriseras.
Den sjuka geten ska isoleras. Bakterien är känslig för penicillin, men vid den encefalitiska formen föreligger svårigheter att passera blod-hjärn-barriären. Understödjande behandling tillkommer. För getter med svalgförlamning gäller omedelbar avlivning av djurskyddsskäl. Se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning till får och get (pdf).
Ensilage ska ha god kvalitet. Om pH är över 5 ska ensilaget kastas. Getterna ska utfordras i foderhäck. Hygienen i stallet och på betet ska vara god. Stress, parasitangrepp, annan sjukdom, högdräktighet eller svag utfodring kan sänka immunförsvaret hos geten och göra den mer mottaglig för listerios.

Beställ SVA:s analys

Listeria odling inkl. anrikning

Hitta på denna sida