Gå direkt till innehåll

Löss hos häst

Pälsätande lus (Bovicola equi), Blodsugande lus (Haematopinus asini)

Häst

Löss hos häst är inte ovanligt. Det visar sig genom hårlösa fläckar och klåda.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Lusangrepp är vanligast under den årstid när hästarna har lång päls. Pälsen ser ojämn och maläten ut.
Lusangrepp är vanligast under den årstid när hästarna har lång päls. Pälsen ser ojämn och maläten ut. Foto: Moa Svensson

Löss förekommer i hela världen där det finns hästar. I Sverige är pälsätande lus (Bovicola equi) vanligare än den blodsugande (Haematopinus asini). Hästar med mycket päls drabbas lättare, liksom hästar som är allmänt nedsatta, sjuka eller gamla. Det är sällan alla hästar i ett stall drabbas. Symtomlösa smittbärare kan finnas.

Symtom

Löss ger hårlösa fläckar och pälsen ser ”maläten” ut. Klåda, som visar sig då hästen kliar sig, förekommer också. Lusangrepp ses framför allt på senvintern och vår.

Utseende och utveckling

Pälsätarlusen (B. equi) är rödbrun till färgen och ett par millimeter lång. Blodsugarlusen (H. asini) är gulbrun och något större, cirka tre millimeter lång. Lusäggen, gnetterna går att se med blotta ögat, men kan även förväxlas med mjäll. Lössen lägger gnetter på hästens hårstrån. Efter en till en och en halv vecka kläcks äggen till nymfer. De tomma äggskalen sitter kvar på hårstråna. Nymfer utvecklas till vuxna löss inom två till fyra veckor. Den vuxna lusen lever cirka två månader. Hela livscykeln sker på hästen.

Smittvägar

Smittspridning sker främst via direktkontakt med smittade hästar eller indirekt, via smittad utrustning.

Diagnos och provtagning

Löss kan finnas över hela kroppen men ses framförallt på hals och bog. I botten av mankammen kan förekomsten vara riklig. Med bra belysning ses ägg (på hästens hårstrån) och lus ses med blotta ögat. Hårstrån med löss och gnetter kan även undersökas i ljusmikroskop.

Behandling

För behandling med kemiska preparat se ”Medel mot hudparasiter hos häst” för uppdaterad information. Tvätta all utrustning och föremål som varit i kontakt med hästen, till exempel vojlock, täcken, borstar. Om korttidsverkande bekämpningsmedel används bör man tvätta inredningen för att förhindra att hästen blir återsmittad. Används långtidsverkande medel dör de löss som råkar återvända till den behandlade hästen.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-11-04