Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Luftvägsparasiter hos hund

  Andra sjukdomsnamn: Lungmaskar

  Hund

  Capillaria aerophila

  C. aerophila (synonym med Eucoleus aerophilus) är frekvent förekommande hos räv men masken kan även infektera hund, katt och andra karnivorer. Ägg av Capillaria kan leva länge i miljön väl skyddade av sitt tjocka skal.

  Masken är trådliknande, 1,5-4 cm lång och lever i bronkernas och bronkiolernas epitel. Honmaskarna producerar karaktäristiska ägg som hostas upp, sväljs och avgår med avföringen. Inuti ägget utvecklas så småningom en larv och då kan ett nytt värddjur infekteras genom att äta ägget. Emellanåt fungerar jordlevande maskar som transportvärd genom att de äter maskägg och sedan själva blir uppätna. Transportvärd är dock inte nödvändig för parasitens livscykel. När värddjuret, hund/katt/räv, har infekterats tar det 1-1,5 månad innan ägg kan detekteras i avföringsprov.

  Lindrig infektion ger vanligtvis inte upphov till symtom. Unga hundar är känsligare än vuxna individer och symtom på Capillaria kan yttra sig som hosta och näsflöde, ibland även andningssvårigheter.

  Diagnosen ställs genom undersökning av träckprov där äggen påvisas genom flotation. Äggen måste skiljas från Trichuris (piskmask). Det finns även andra arter av Capillaria med snarlika ägg.

  Godkänt läkemedel saknas men exempelvis bensimidazoler och moxidektin i kombination med imidakloprid uppges ha effekt.

  Crenosoma vulpis

  Crenosoma vulpis är en parasit som också är vanligt förekommande hos räv men där även andra hunddjur och grävling kan vara värddjur. Crenosoma diagnostiseras regelbundet hos hund.

  Masken är 1-1,5 cm lång och ljus till färgen. De vuxna maskarna lever i bronkerna och bronkiolerna där honorna producerar ägg som kläcks redan i andningsvägarna. Larverna kommer sedan att hostas upp, sväljas och komma ut med avföringen. Larverna äts sedan upp av en snäcka eller snigel som utgör så kallad mellanvärd för masken. En hund eller räv smittas sedan genom att äta mellanvärden eller slicka i sig slem från den. Från det att hunden/räven infekteras tar det cirka tre veckor innan larver kan påvisas i avföringen.

  Det mest framträdande symtomet på infektion med Crenosoma är en torr hosta som kan bli kronisk.

  Diagnosen ställs genom Baermanns trattmetod varigenom larver påvisas i träckprov som tas vid tre olika tillfällen. SVA påvisar Crenosoma i cirka tio procent av de prov som undersöks med denna teknik.

  Behandling sker med avmaskningsmedel. Moxidektin och milbemycin finns i godkända läkemedel. Även fenbendazol uppges ha bra effekt mot Crenosoma.

  Oslerus osleri

  Läs mer om Oslerus osleri här

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Beställ SVA:s analys

  Parasitologi träck, lungmask

  Paket: Luftvägsparasiter hund

  Beställ SVA:s produkt

  Parasitprov hund, träck (provtagningsmaterial)

  Sidan granskades senast : 2022-08-03