Gå direkt till innehåll

Luftvägsparasiter hos hund

Lungmaskar

Hund

Capillaria aerophila

C. aerophila är frekvent förekommande hos räv men masken kan även infektera hund och andra carnivorer.

Masken är trådliknande, två och en halv till tre och en halv centimeter lång och lever i bronkerna och bronkiolerna. Honorna producerar karaktäristiska ägg som hostas upp, sväljs och avgår med avföringen. Inuti ägget utvecklas så småningom en larv och då kan ett nytt värddjur infekteras genom att äta ägget. Emellanåt fungerar jordlevande maskar som mellanvärd genom att de äter maskägg och sedan själva blir uppätna. Mellanvärd är dock inte nödvändig för parasitens livscykel. När värddjuret, hund/räv, har infekterats tar det en till en och en halv månad innan ägg kan detekteras i avföringsprov.

Hosta och näsflöde kan ses hos en hund som är infekterad med Capillaria. Diagnosen ställs genom undersökning av träckprov där äggen påvisas.

Godkänt läkemedel saknas men benzimidasoler har effekt.

Crenosoma vulpis

Crenosoma vulpis är en parasit som är vanligt förekommande hos räv och som även diagnosticeras regelbundet hos hund. Även andra hunddjur och grävling kan vara värddjur för Crenosoma.

Masken är 1-1,5 cm lång och ljus till färgen. De vuxna maskarna lever i bronkerna och bronkiolerna där honorna producerar ägg som kläcks redan i andningsvägarna. Larverna kommer sedan att hostas upp, sväljas och komma ut med avföringen. Larverna äts upp av en snäcka eller snigel som utgör så kallad mellanvärd för masken. En hund eller räv smittas sedan genom att äta mellanvärden eller slicka i sig slem från den. Från det att hunden/räven infekteras tar det cirka tre veckor innan larver kan påvisas i avföringen.

Det mest framträdande symtomet på infektion med Crenosoma är en torr hosta som kan bli kronisk.
Diagnosen ställs genom Baermanns trattmetod varigenom larver påvisas i träckprov som tas vid tre olika tillfällen. SVA påvisar Crenosoma i cirka tio procent av de prov som undersöks med denna teknik. Behandling sker med avmaskningsmedel. Moxidektin och milbemycin finns i godkända läkemedel. Även fenbendazol har bra effekt mot Crenosoma.

Oslerus osleri

Läs mer om Oslerus osleri här

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.  

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-12-08