Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Lungmask hos hare

  hardjur

  Lungmask Protostrongylus pulmonalis finns i hela Skandinavien och infekterar endast harar. Vanligen påverkas inte haren nämnvärt, men vid kraftig infetkion kan den insjukna och dö av utmärgling.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  Orsak: Parasiten Protostrongylus pulmonalis.

  Arter: Skogshare, fälthare.

  Spridning: Via fodret med infekterade mellanvärdar (snäckor).

  Utbredning: Hela Skandinavien.

  Årstidsförekomst: Hela året.

  En av de vanligaste förekommande parasiterna på skogshare är lungmask. I enstaka fall ses parasiten också på fälthare. Jägare upptäcker ofta denna parasit när de tar ur den skjutna haren. Parasiten är en millimetertjock, upp till 4 cm lång rundmask som lever i de finare luftrören. Den orsakar oftast grönfärgade förändringar i ytter och bakkanten av lungvävnaden. Parasiten har en ganska komplicerad livscykel med ett stadium i lungorna hos haren och ett stadium utanför haren i en mellanvärd, en liten landsnäcka.

  I allmänhet påverkar inte lungmasken harens närings- eller hälsotillstånd. Men i vissa fall blir angreppet kraftigare och haren insjuknar och dör slutligen i utmärgling. På vissa öar där hartätheten kan bli onormalt hög, kan lungmasken få sådan spridning bland hararna att det blir en av de viktigaste sjukdomarna. I dessa fall verkar lungmask vara en begränsande faktor för harstammarnas storlek.

  Harens lungmask infekterar bara harar. Det är därför ingen risk att hunden skall infekteras med denna typ av lungmask om den skulle äta upp harlungorna.

  Sidan granskades senast : 2023-10-02