Gå direkt till innehåll

Lungmask hos katt

Aelurostrongylus abstrusus

Katt

Infektion med lungmask (Aelurostrongylus abstrusus) påvisas mycket sällan hos katter i Sverige.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst – smittvägar

Infektion med Aelurostrongylus abstrusus, lungmask, påvisas mycket sällan hos katter i Sverige. Det behövs studier för att få en uppfattning om hur utbredd parasiten är hos katter i Sverige. Katter blir infekterade genom att äta olika sniglar som fungerar som mellanvärd för parasiten. De kan också infekteras via så kallade transportvärdar det vill säga bytesdjur som möss, grodor och fåglar.

Lungmask hos katt. Film: SVA

Klinik

De vuxna maskarna lever i kattens lungor där det bildas små knutor. Vissa katter uppvisar knappt några symtom överhuvudtaget medan andra får symtom från luftvägarna i form av hosta av varierande grad. 

Diagnostik

Diagnos kan ställas genom att larver påvisas i träckprov. Chansen att påvisa larver ökar om man analyserar samlingsprov med träck samlat vid tre olika tillfällen. Larver kan även påvisas i sköljvätska från lungorna.

Behandling

Emodepsid, eprinomektin, fenbendazol och moxidektin är registrerade för behandling mot denna lungmask. Katter som lever strikt inomhus och inte utfodras med vare sig mellanvärdar eller transportvärdar smittas inte med lungmask.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara. 

Beställ SVA:s analys

Parasitologi träck, lungmask, (Baermannmetod)

Hitta på denna sida