Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Lungmask hos katt

  Andra sjukdomsnamn: Aelurostrongylus abstrusus

  Katt

  Infektion med lungmask (Aelurostrongylus abstrusus) påvisas mycket sällan hos katter i Sverige.

  Har du frågor kring din katt eller dina katter, eller grupper av katter såsom katteri, kattpensionat eller liknande? Boka tid med en veterinär som arbetar med katter vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst – smittvägar

  Infektion med Aelurostrongylus abstrusus, lungmask, påvisas sällan hos katter i Sverige. Det vi tror var det första svenska fyndet gjordes 2014 hos en katt i Skåne. Sedan dess har cirka 1,5 procent av träckprov som undersökts för lungmask av SVA varit positiva. Parasiten har framför allt diagnostiserats hos katter i södra Sverige. I en studie där drygt 2 000 serumprover från katter i hela Sverige undersöktes var 7,7 procent positiva för lungmask. I en annan studie där träckprov undersöktes från katter i Skåne, Halland och Blekinge påvisades lungmask i cirka 3% av proven.

  Katter blir infekterade genom att äta olika sniglar som fungerar som mellanvärd för parasiten. De kan också infekteras via så kallade transportvärdar det vill säga bytesdjur som möss, grodor och fåglar.

  Lungmask hos katt. Film: SVA

  Klinik

  De vuxna maskarna lever i kattens lungor där det bildas små knutor. Enligt litteraturen är det vanligt att lungmaskinfektioner är subkliniska, det vill säga infekterade katter uppvisar inte några symtom. Hos katter som är nedsatta, exempelvis unga katter som lever vilt i kolonier, kan däremot  symtom från luftvägarna ses i varierande grad. Hosta, andningssvårigheter, bukandning, väsande andningsljud och nysningar kan vara orsakat av lungmask. Om en katt med stor lungmaskbörda sövs för till exempel kastration kan ett akut livshotande tillstånd uppstå.

  Diagnostik

  Diagnos kan ställas genom att larver påvisas i träckprov. Chansen att påvisa larver ökar om man analyserar samlingsprov med träck samlat vid tre olika tillfällen. Larver kan även påvisas i sköljvätska från lungorna.

  Behandling

  Emodepsid, eprinomektin, fenbendazol och moxidektin är registrerade för behandling mot denna lungmask. Katter som lever strikt inomhus och inte utfodras med vare sig mellanvärdar eller transportvärdar smittas inte med lungmask.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara. 

  Beställ SVA:s analys

  Parasitologi träck, lungmask

  Paket: Luftvägsparasiter katt

  Beställ SVA:s produkt

  Parasitprov katt, träck (provtagningsmaterial)

  Sidan granskades senast : 2023-08-04