Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Lymfosarkom hos gädda

  Fisk

  Lymfosarkom är en tumör som bland annat kan påträffas växande som en röd-gulaktig svulstbildning ut genom huden hos gädda (Esox lucius). Gäddor med lymfosarkom har hittills nästan uteslutande påträffats i Östersjön.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Lymfosarkom har i Sverige endast påvisats på gädda och framför allt i Östersjön. Sjukdomen kan drabba en stor del av gäddorna i ett vattenområde, för att efter en tid helt försvinna. Studier av märkta gäddor visar att tumörerna kan läka ut då tumören ersatts av ett ärr. Till vilken grad gäddan överlever lymfosarkom är oklart men populationen återhämtar vanligen sig snabbt.

  Symtom

  Lymfosarkom
  Lymfosarkom i överkäken. Foto: Anna Lingman/SLU

  Förändringen syns först som en fjällös svullnad som efter hand växer sig större. Tumörerna kan variera i omfattning och färg, men är ofta mjuka och vita till gula i färg med blodröda stråk. Vid mikroskopisk undersökning av vävnadssnitt ser man stora mängder odifferentierade vita blodkroppar (lymfocyter) samt vid omfattande sarkom en penetrering av underliggande muskulatur.

  Etiologi och patogenes

  Orsaken till tumörer varierar allt från spontant uppkomna till inducerade av kemikalier eller virus. Att en stor del av gäddpopulationen i ett område kan drabbas ungefär samtidigt, talar för en smittsam (virusorsakad) etiologi. Flera studier har visat på förekomsten av ett retrovirus.

  Infektionsagens:

  Troligen ett retrovirus.

  Infektionsport:

  Okänd men sannolikt via öppna sår.

  Spridning i djuret:

  I många olika organ, till exempel hud, muskulatur, njure, lever.

  Smittvägar:

  Sjukdomen har experimentellt kunnat överföras från fisk till fisk.

  Provtagning och diagnostik

  Vi på SVA studerar för närvarande sarkom hos gädda och är därför intresserade av att få in gäddor mer tumörer. Om en angripen gädda påvisats så ta gärna bilder, frys den i en plastpåse, och rapportera den via formuläret Rapporterafisk.sva.se så hör vi av oss med instruktioner. Diagnosen ställs ofta genom okulär besiktning och klassificering via mikroskopisk (histologisk) undersökning av fixerade vävnadssnitt

  Behandling och profylax

  Lymfosarkom gädda
  Lymfosarkom hos gädda. Foto: Bengt Ekberg/SVA

  Behandling saknas. Att skära bort tumörerna och slänga tillbaka fisken levande är inte etiskt försvarbart då det orsakar lidande, eventuellt även förblödning (samt med risk för virusspridning då tumören kan sitta djupt).

  På grund av spridningsrisk ska sjuka fiskar som fångas med omfattande tumörer som kan anses orsaka lidande tas upp på land, avlivas och destrueras på lämpligt sätt för att minimera smittspridning. Alternativt, eftersom vi nu på SVA påbörjat studier av sarkom kan även gäddan efter konsultering med oss skickas in för analys.

  Sjukdomen betraktas ej som överförbar till människa. Fiskar med tecken på svulstbildningar i huden/muskulaturen och/eller öppna sår i huden bör dock inte användas för konsumtion av människor eller djur.

  SVA:s analyser

  Obduktion fisk, 1-2 st

  Histopatologisk undersökning, max 3 organ per fisk, mikroskopi

  Sidan granskades senast : 2024-04-09