Gå direkt till innehåll

Nekrotiserande enterit hos fjäderfä

Fjäderfä

Nekrotiserande enterit är en tarmsjukdom som orsakas av bakterien Clostridium perfringens. Den är vanligast hos slaktkyckling och finns både i en klinisk och en subklinisk form.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Orsak

Nekrotiserande enterit (NE) är en tarmsjukdom som orsakas av den anaeroba och sporbildande tarmbakterien Clostridium perfringens (toxintyp A eller C). Toxinet NetB som bildas av sjukdomsframkallande varianter av C. perfringens hos kyckling har en central roll vid sjukdomsutvecklingen, men även andra faktorer bidrar. NetB-toxinet bildar porer i tarmcellernas cellmembran, vilket leder till celldöd (nekros). Friska kycklingar har normalt ett lågt antal CP i tarmen, medan kycklingar som drabbas av NE har ett högt antal.

Riskfaktorer

NE är en komplex och multifaktoriell sjukdom, det vill säga många olika faktorer kan bidra till att sjukdomen utvecklas. Bland kända riskfaktorer kan nämnas angrepp med koccidier, vissa foderråvaror (till exempel spannmål och råvaror av animalt ursprung), hög proteinhalt i fodret, stress, och immundämpande virusinfektioner.

Förekomst

NE är främst en sjukdom hos slaktkyckling, men kan förekomma även bland andra fjäderfän. Internationellt rapporteras en ökad förekomst hos slaktkyckling kopplat till lägre eller upphörd användning av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Klinisk form av NE förekommer sporadiskt i slaktkycklingflockar i Sverige.

Sjukdomssymtom

Hos konventionella slaktkycklingar ses NE mellan cirka två och sex veckors ålder. Sjukdomen förekommer i två former: klinisk och subklinisk.

Vid den kliniska sjukdomsformen insjuknar fåglarna med följande symtom: nedsatt allmäntillstånd, uttorkning, diarré och sänkt aptit. Dödligheten i flocken ökar (upp till 1 % per dag vid akuta utbrott, totalt upp till 10–40 %).

Vid den subkliniska formen visar fåglarna inga tydliga sjukdomssymtom. Kycklingarna växer långsammare än normalt och förbrukar mer foder per kg tillväxt än normalt (förhöjd foderkvot). De största ekonomiska förlusterna är kopplade till den subkliniska formen av sjukdomen.

Diagnostik

Tarmskador i tunntarmen
Bild 1: Tarmskador i tunntarmen från slaktkycklingar vid nekrotiserande enterit. Foto: Désirée Jansson/SVA

Diagnosen baseras på obduktion (Bild 1), mikroskopisk undersökning och bakterieisolering. NetB-genen kan påvisas med PCR.

Smittspridning

Clostridium perfringens ingår i den normala tarmfloran hos fjäderfä.

Behandling och förebyggande åtgärder

För behandling, se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation, se nedan.

Beställ SVA:s analyser

Bakterieodling anaerob

Clostridium perfringens, typning toxin B, (PCR)

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2022-02-03