Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Nekrotiserande enterit hos fjäderfä

  Fjäderfä

  Nekrotiserande enterit är en tarmsjukdom som orsakas av bakterien Clostridium perfringens. Den är vanligast hos slaktkyckling och finns både i en klinisk och en subklinisk form. Vid sjukdomsproblem eller dödsfall i en fjäderfäflock är det viktigt att en lokal veterinär snabbt kontaktas, särskilt om flera fåglar drabbas samtidigt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Orsak

  Nekrotiserande enterit (NE) är en tarmsjukdom som orsakas av den anaeroba och sporbildande tarmbakterien Clostridium perfringens (toxintyp A eller C). Toxinet NetB som bildas av sjukdomsframkallande varianter av C. perfringens hos kyckling har en central roll vid sjukdomsutvecklingen, men även andra faktorer bidrar. NetB-toxinet bildar porer i tarmcellernas cellmembran, vilket leder till celldöd (nekros). Friska kycklingar har normalt ett lågt antal CP i tarmen, medan kycklingar som drabbas av NE har ett högt antal.

  Riskfaktorer

  NE är en komplex och multifaktoriell sjukdom, det vill säga många olika faktorer kan bidra till att sjukdomen utvecklas. Bland kända riskfaktorer kan nämnas angrepp med parasiter (koccidier), vissa foderråvaror (till exempel spannmål och råvaror av animalt ursprung), hög proteinhalt i fodret, stress, och immundämpande virusinfektioner.

  Förekomst

  NE är främst en sjukdom hos slaktkyckling, men kan förekomma även bland andra fjäderfän. Internationellt rapporteras en ökad förekomst hos slaktkyckling kopplat till lägre eller upphörd användning av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Klinisk form av NE förekommer sporadiskt i slaktkycklingflockar i Sverige.

  Sjukdomssymtom

  Hos konventionella slaktkycklingar ses NE mellan cirka två och sex veckors ålder. Sjukdomen förekommer i två former: klinisk och subklinisk.

  Vid den kliniska sjukdomsformen insjuknar fåglarna med följande symtom: nedsatt allmäntillstånd, uttorkning, diarré och sänkt aptit. Dödligheten i flocken ökar (upp till 1 % per dag vid akuta utbrott, totalt upp till 10–40 %).

  Vid den subkliniska formen visar fåglarna inga tydliga sjukdomssymtom. Kycklingarna växer långsammare än normalt och förbrukar mer foder per kg tillväxt än normalt (förhöjd foderkvot). De största ekonomiska förlusterna är kopplade till den subkliniska formen av sjukdomen.

  Diagnostik

  Tarmskador i tunntarmen från slaktkycklingar vid nekrotiserande enterit.
  Bild 1: Tarmskador i tunntarmen från slaktkycklingar vid nekrotiserande enterit. Foto: Désirée Jansson/SVA

  Diagnosen baseras på obduktion (Bild 1), mikroskopisk undersökning och bakterieisolering. NetB-genen kan påvisas med PCR.

  Smittspridning

  Clostridium perfringens ingår i den normala tarmfloran hos fjäderfä.

  Behandling och förebyggande åtgärder

  För behandling, se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation, se nedan.

  Beställ SVA:s analyser

  Bakterieodling anaerob

  Clostridium perfringens, typning toxin B, (PCR)

  Sidan granskades senast : 2024-04-08