Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Nutritionell muskeldegeneration (NMD)/selen-/E-vitaminbrist hos får

  Andra sjukdomsnamn: Vaxartad muskeldegeneration, White muscle disease, Stiff lamb disease

  Får

  Nutritionell muskeldegeneration (NMD) beror på allvarlig brist på selen/vitamin E hos lamm och ger upphov till nedbrytning av muskler. Medfödd NMD yttrar sig som död- eller svagföddhet eller plötslig död inom de första levnadsdagarna. Hos äldre lamm är stelhet i bakben och rygg karaktäristiskt. NMD i klinisk form är ovanlig idag på grund av selentillskott i kommersiella foder.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  NMD var tidigare en vanlig sjukdom men är nu ovanlig på grund av selentillsats i mineralfoder och kommersiella kraftfoder. Symtom på selenbrist är idag ofta mer diffusa. De svenska jordarna är selenfattiga. Vitamin E-halten avspeglar fodrets kvalitet.

  Symtom

  Medfödd NMD ger död- och svagfödda lamm. De har svårt att dia, är stela och ofta ses snabb andning. Kroppstemperaturen är inledningsvis normal och lammen är ganska pigga.

  På lite äldre lamm ses stelhet och förlamning i bakben och rygg. Plötslig död (till exempel nära efter betessläpp) förekommer.

  NMD kan ge diffusa symtom hos alla åldrar: nedsatt allmäntillstånd, dålig tillväxt, nedsatt produktion och reproduktion, ökad infektionskänslighet.

  Differentialdiagnoser

  Andra orsaker till dödfödda/svagfödda lamm, till exempel toxoplasmos.

  Artrit, pneumoni, abscesser i ryggraden.

  Etiologi och patogenes

  Selen och vitamin E samverkar i försvaret mot oxidativa angrepp på kroppens celler. Selen och vitamin E skyddar cellerna och ingår i kroppens försvar mot fria radikaler. Selen ingår bland annat i glutation-peroxidas (GSH-Px), ett enzym vid nedbrytning av peroxider vid cellmetabolismen. Vitamin E är en antioxidant och kompletterar selen.

  Selen tillförs fostret under dräktigheten, vitamin E tillförs det nyfödda lammet via råmjölken.

  Brist medför skador på hjärt-, diafragma- och skelettmuskulatur.

  Provtagning och diagnostik

  Klinisk bild.

  Selenhalt i blodprov (EDTA). Selenhalt i lever, (njure), muskulatur vid slakt/obduktion. För att få en uppfattning om selenstatus i besättningen kan screening utföras. Då tas blodprov från tre till fem får (eller från tio procent av besättningen) som inte har fått extra tillskott av selen.

  Histopatologi.

  Behandling och profylax

  Lamm med NMD ges behandling med injektioner av selen och vitamin E. Tidig behandling är viktigt! Samtliga lamm behandlas.

  Profylax till tackor under dräktigheten: tillskott av selen och vitamin E (båda behövs) ges sex och två veckor före lamning eller en gång per månad under stallperioden.

  Lagra grovfoder så att vitamin E bevaras. Selen ska ingå i mineralfodret.

  Sidan granskades senast : 2021-04-14