Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Porslinssjuka hos kräfta

  Kräftdjur

  Porslinssjuka orsakas av spordjur tillhörande gruppen mikrosporidier, som angriper och förökar sig i kräftans muskulatur. Flera olika släkten av mikrosporidier kan ge upphov till sjukdomen men den art som orsakar porslinssjuka på flodkräfta här i Sverige är Astathelohania contejeani (tidigare Thelohania contejeani). I långt framskridet skede av infektionen kan man se att muskulaturen i kräftans stjärt blir vitaktig.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Förekomsten av kräftor med porslinssjuka i vilda kräftbestånd är vanligtvis mindre än fem procent, men bestånd med upptill 30 procent har rapporterats. Parasiten kan vara en populationsbegränsande faktor i vilda bestånd.

  Symtom

  Porslinssjuka Kräftmuskulatur
  Kräftmuskulatur (blå färg) med sporer av T. contejeani (röd färg), mikroskopisk bild. Foto: Thorbjörn Hongslo/SVA

  Parasiten angriper och förökar sig i kräftans muskler, vilket innebär att kräftans muskulatur förstörs. Muskulaturens färg förändras och blir vit, och om man tittar på undersidan av kräftans stjärt har den då ett kokt utseende. Eftersom muskulaturen förstörs påverkas kräftans förmåga att röra sig. Den blir inaktiv och har svårt att greppa byten med klorna. Med tiden så dör den infekterade kräftan.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Astathelohania contejeani, genus Astathelohania i familjen Astathelohaniidae.

  Infektionsport:

  Troligen via mag- och tarmkanalen, gälarna och huden.

  Spridning i djuret:

  Muskulaturen.

  Smittvägar:

  Hur parasiten smittar mellan kräftor fortfarande oklart. Troligen överförs parasiten direkt från kräfta till kräfta (via kannibalism), kanske också via sporinfekterade redskap, bottensediment och vatten.

  Överlevnad:

  Okänt.

  Provtagning och diagnostik

  Misstänkt infekterade kräftor undersöks helst i färskt tillstånd men kan även frysas eller konserveras i sprit cirka 70 procent (till exempel rödsprit).

  Undersökning på SVA utförs med PCR på muskelvävnad.

  Behandling och profylax

  Terapi saknas

  Utsättning av kräftor med psorospermiuminfektion är inte tillåten enligt Havs- och vattenmyndighetens förordning HVMFS 2021:7. Länsstyrelsen kan därmed neka utsättningstillstånd utan föregående hälsoundersökning. Köp därför endast kräftor från kräftodlingar eller sjöar som undersökts beträffande bland annat porslinssjuka (be att få se intyg eller undersökningsutlåtande).

  SVA:s analys

  Thelohania (Porslinssjuka), (PCR)

  Sidan granskades senast : 2023-09-14