Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Ringorm hos kanin

  Kanin

  Ringorm är en relativt vanlig svampsjukdom som infekterar huden. Kaninerna smittas genom direktkontakt med en infekterad kanin eller indirekt genom kontakt med föremål med svampsporer på. Ringorm kan läka ut av sig själv, men eftersom en smittad kanin kan smitta andra djur och människor rekommenderas kontakt med lokal veterinär för råd om behandling.  

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Ringorm eller dermatofytos är en relativt vanligt förekommande svampsjukdom. Den orsakas av olika svampar som infekterar huden och bryter ner det översta hudlagret (keratin). De vanligaste dermatofyterna hos kanin är Trichophyton mentagrophytes och Microsporum gypseum och Microsporum canis.

  Symptom och smittöverföring

  2–4 veckor efter att kaninerna har blivit smittade får de runda, hårlösa områden som oftast inte kliar. Kanterna som angränsar mot områden med päls kan vara rödaktiga och något upphöjda. Områdena kan sitta varsomhelst på kroppen men hos kaniner sitter de ofta i främre delen av kroppen, gärna runt ögon, näsa och på öronen. Områdena blir krustiga och flagiga. Det förekommer kaniner som är infekterade men inte har några symptom. I olika studier har symptomlösa smittbärare utgjort 0,5–35 procent av de undersökta kaninerna. Dessa kaniner kan få stressutlösta symptom vid till exempel systemisk sjukdom, hög djurtäthet eller undernäring. Hos friska kaniner läker ringorm ut av sig självt inom 60–100 dagar men eftersom ringorm kan smitta till andra djurarter och människor rekommenderas behandling.

  Kaninerna smittas genom direktkontakt med en infekterad kanin eller indirekt genom kontakt med föremål med svampsporer på. Unga kaniner och kaniner med ett nedsatt immunförsvar är mest mottagliga för infektionen.

  Diagnos

  Diagnosen kan misstänkas baserat på den kliniska bilden och sedan kan den bekräftas med odling. Woods lampa kan användas då dermatofyterna fluorescerar med en grönaktig färg.

  Sanering och desinfektion

  Dermatofyter kan överleva i månader till år i miljön som sporer. Dessa är känsliga mot en rad desinfektionsmedel såsom fenoler, glutaraldehyd, 1–1,6 % natriumhypoklorit, och formalaldehyd. Vidare är även 10 minuters exponering för 2 % kaliumperoxomonosulfat, 5,5 % natiriumhypoklorit spädd 1:32 eller 1:100, eller 4,25% accelererad väteperoxid spädd 1:16 effektivt mot sporer. Textilier tvättas i 60 grader i 100 minuter eller 80 grader i fem minuter.

  Som alltid vid sanering ska allt material, burar, skålar, verktyg och liknande, först rengöras noga med rengöringsmedel och vatten tills all synlig smuts är borta. Smuts (till exempel gödsel) motverkar desinfektionsmedlet och mekanisk rengöring är därför mycket viktig. Därefter appliceras desinfektionsmedlet på ytorna och får verka enligt tillverkarens rekommendation.

  Vaccination

  Det finns inget vaccin mot ringorm för kanin.

  Zoonosaspekten

  Ringorm är en zoonos som kan smitta från djur till människor. Dermatofyterna är inte artspecifika utan kan infektera och spridas mellan många olika djurslag.

  Beställ SVA:s analyser

  Dermatofyter (ringorm), odling

  Sidan granskades senast : 2024-05-06