Gå direkt till innehåll

Rotavirus hos kalv

Nötkreatur

Rotavirus är en av de vanligaste orsakerna till neonatal enterit hos bland annat kalvar, föl och smågrisar.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Rotavirus är vanligt i svenska nötkreatursbesättningar, och en av de vanligaste patogenerna vid kalvdiarré. Sjukdom ses främst hos en till tre veckor gamla kalvar och är vanligast när smittrycket är högt, som under perioder med många kalvningar och under stallsäsongen. Träckprover från 144 besättningar analyserades i Gård&Djurhälsans kalvpaket under 2021, av dessa prover var drygt en tredjedel positiva för rotavirus.

Kliniska symtom

Sjukdom orsakad av rotavirus har varierande morbiditet och mortalitet och alla infekterade kalvar blir inte sjuka. Symtom är plötsligt insättande lös till vattentunn diarré. Färgen är ofta ljust gul. Beroende på hur allvarlig diarrén är ses varierande grad av slöhet, nedsatt foderlust och uttorkning. Rotavirus är främst förknippat med plötsliga utbrott, men långvariga problem förekommer.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens: 

Rotavirus, framför allt serogrupp A, familj Reoviridae.

Inkubationstid:

Cirka 18-24 timmar.

Infektionsport:

Via munnen.

Spridning i djuret:

Viruset infekterar främst epitelceller i tunntarmen (jejunum, ileum).

Smittvägar:

Viruspartiklar utsöndras i faeces. Smittspridning via direktkontakt mellan kalvar eller indirekt genom kontaminering av golv, strö, väggar, fodertråg, redskap och stövlar. Rotavirus är mycket tåligt och de flesta desinfektionsmedel är ineffektiva, viruset kan överleva i miljön i upp till nio månader. Det finns även en risk för spridning mellan djurarter, vilket bör tas i beaktande.

Provtagning och diagnostik

Träckprov (cirka 2 msk) tas rektalt från kalvar (gärna flera) med akut diarré, och skickas i plastburk/rör för bakteriologisk odling. Prov tas från kalvar yngre än fyra veckor. Provet kan tas på en fredag och bör i så fall förvaras i kylskåp över helgen. Vid SVA görs analys med antigen-ELISA.

Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård & Djurhälsan används Kalvpaketsremiss till SVA (pdf) (i vissa fall efter särskild överenskommelse), vid övriga provtagningsorsaker används allmän SVA-remiss (pdf). När du skickar in prov tänk då på att packa dem rätt så att provmaterialet inte kan läcka ut. Läs mer om att packa och skicka in prover till SVA.

Behandling och profylax

Ingen specifik behandling då det är ett virus. Understödjande och förebyggande enligt diarré hos småkalvar.

Genomgången infektion ger skydd mot klinisk sjukdom. Det finns vaccin mot rotavirus som ges till dräktiga kor och ger kalven skydd genom råmjölken.

Beställ SVA:s analys

Rotavirus påvisande av virus (antigen ELISA)

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2022-07-15